Metafyzická malba

Téma: 

Na výtvarné výchově jsme se v rámci dějin umění dostali až k tématu metafyzické malby, pro kterou je typické vyjádření klidu, ticha a tajemna. Od paní profesorky jsme následně obdrželi zadání našeho dalšího výtvarného počinu. Dostali jsme písemný popis jednoho ze dvou předem pečlivě vybraných obrazů Giorgia de Chirica, jednoho z nejvýznamnějších malířů tohoto směru. Podotýkám, že nikdo z nás žádný z nich předem neviděl (tedy aspoň tak to paní profesorka zamýšlela). Naším úkolem bylo namalovat za pomoci popisu svůj vlastní obraz. Cílem asi mělo být, co nejvíce se připodobnit originálu, ale někteří z nás začali brzy projevovat své kreativní a umělecké duše a zadáním se nenechali příliš omezovat. Na jednom z výtvorů se tak například místo lidského torza objevilo torzo mouchy a jedno z děl začalo záhy vykazovat jasné známky surrealismu. Jiným se naopak skutečně podařilo vystihnout typickou atmosféru metafyzické malby a jejich obrazy až neuvěřitelně připomínaly originál.

Myslím, že tento úkol byl pro nás pro všechny velmi přínosný. Minimálně jsme si vyzkoušeli práci s akrylem, což pro mnohé žáky naší výtvarné poloviny bylo premiérou. Zároveň jsme mohli zjistit, že namalovat lidské torzo nebo bustu je skutečně těžší, než by se mohlo na první pohled zdát.

Porovnejte naše výtvory s originály.

Sára Smetanová, 6.A

 

Popisy obrazů

Obraz č. 1

Formát malby je orientován na výšku. Znázorňuje nereálnou scénu.

Obrazu dominuje sádrová busta antické hlavy, vedle které je připíchnutá na hnědé stěně domu červenooranžová rukavice mířící směrem dolů. V pravé části se nachází perspektivně ztvárněné podloubí domu s dvěma románsky zakulacenými oblouky. V pozadí levé části obrazu se rýsuje silueta domu s komíny a kouskem mraku. Oblohu pokrývá šedotyrkysový nádech.

V popředí obrazu (v dolní části) vlevo vidíme zelenou kouli, která leží na tmavé nakloněné rovině, která zasahuje do siluety domu.

 

Obraz č. 2

Formát malby je orientován na výšku. Znázorňuje nereálnou scénu.

V levé části obrazu dominuje sádrové torzo (postava bez hlavy, rukou a nohou), které je zobrazeno z boku a nepatrně se horní část natáčí směrem k nám. Před torzem leží velký trs banánů, který zasahuje téměř až do výšky poloviny obrazu. Nad trsem leží jeden utržený banán.

Tento výjev stojí na podložce, která je rozdělena geometrickými tvary v různých barvách. V přední a střední části obrazu se střídá světle šedomodrá a tmavší šedomodrou barvou. Diagonálně pak doplňuje konec prostoru žlutá barva, kterou malíř použili i na banány.

Celý tento výjev se rozkládá na jakémsi náměstí, které je zprava lemované perspektivně se zmenšujícím podloubím se zakulacenými protáhlými oblouky. A v pozadí (v poslední čtvrtině obrazu) úzkou zídkou z červených cihel, za kterou projíždí vlak s kouřící lokomotivou.

Oblohu pokrývá postupně se ztmavující modrá barva.

Galerie: 
Obrázek k článku Metafyzická malba
Obrázek k článku Metafyzická malba
Obrázek k článku Metafyzická malba
Obrázek k článku Metafyzická malba
Obrázek k článku Metafyzická malba
Obrázek k článku Metafyzická malba
Obrázek k článku Metafyzická malba
Obrázek k článku Metafyzická malba
Obrázek k článku Metafyzická malba
Obrázek k článku Metafyzická malba
Obrázek k článku Metafyzická malba
Obrázek k článku Metafyzická malba
Obrázek k článku Metafyzická malba
Obrázek k článku Metafyzická malba
Obrázek k článku Metafyzická malba
Obrázek k článku Metafyzická malba
Obrázek k článku Metafyzická malba
Obrázek k článku Metafyzická malba
Obrázek k článku Metafyzická malba