Distanční výuka pokračuje

Téma: 

Distanční výuka nadále pokračuje v nezměněném režimu. Případný pobyt ve škole je pro všechny zaměstnance a žáky možný pouze při trvalém zakrytí dýchacích cest respirátorem.

V první etapě otevírání škol, která je plánována od 12. dubna, se s prezenční výukou na víceletých gymnáziích nepočítá. Umožněny by mohly být pouze skupinové konzultace pro maturanty.

Rozvrh online hodin najdete v příloze, stále platí, že online setkání by měla probíhat alespoň jednou za 3 - 4 hodiny daného předmětu, tzn. u "jednohodinových" předmětů jednou za 3 týdny, u "dvouhodinových" jednou za 14 dnů, u "vícehodinových" jednou týdně. Konkrétní termíny a náplň online hodin stanoví jednotliví vyučující.

Ve 2. pololetí školního roku 2020/21 jsou pro oktávy vyučovány všechny předměty, vyjma tělesné výchovy. Povinné jsou pro studenty oktáv ty předměty, ze kterých maturují. 

Povoleny jsou individuální konzultace ve škole (1 žák + 1 učitel) na základě domluvy. Žáci oktáv mají povoleny skupinové konzultace ve škole v max. počtu 6 žáků na základě domluvy. Kancelář (9,00 - 13,00 hod.) i knihovna školy (9,00 - 12,00 hod.) je v provozu. Po dohodě je možné, za dodržení všech platných hygienických opatření, vyřídit různá potvrzení a vrátit/převzít vybrané knihy.

Povinné neinvazivní testování - antigenní testování 2x týdně (v případě nekaždodenní výuky dvou a méně po sobě jdoucích dní, stačí jedno testování týdně); PCR testování 1x týdně.  Testování neprobíhá v případě individuálních konzultací a výuky 1 žák + 1 učitel. 

Obědy mají všichni žáci odhlášené, v případě zájmu je možné oběd přihlásit a odebrat do vlastní nádoby s sebou.

 

Galerie: 
Obrázek k článku Distanční výuka pokračuje