Zápis z jednání školské rady - 7.10.2020

  1. Svolání a forma jednání

Dne 7. 10. 2020 předseda Školské rady, Mgr. Tomáš Pešek, svolal formou e-mailové pozvánky jednání školské rady a navrhl, dle čl. 3 Jednacího řádu Školské rady Arcibiskupského gymnázia (dále jen „ŠR AG“), aby bylo jednání vedeno formou per rollam, přičemž 7 členů se k formě jednání vyjádřilo souhlasně, 1 člen se nevyjádřil. Jednání formou per rollam bylo schváleno.

  1. Předmět jednání

Schválení dodatku č. 1 Školního řádu Arcibiskupského gymnázia, upravujícího pravidla distančního vzdělávání dle pokynů a doporučení MŠMT.

  1. Schválení předmětu jednání

Dne 30. 10. byl, dle čl. 6 Jednacího řádu ŠR AG, předmětný dodatek přijat, přičemž ředitel školy zohlednil všechny změny, které navrhli členové školské rady. Pro schválení dodatku hlasovalo 7 členů, 1 člen se nevyjádřil.

Galerie: 
Obrázek k článku Zápis z jednání školské rady - 7.10.2020