Výuka od pondělí 7. prosince

Téma: 

V týdnu od 7. do 11. 12. budou ve škole tercie, kvarty, septimy a oktávy, v týdnu od 14. do 18. 12. primy, sekundy, kvinty, sexty a oktávy. Ostatní třídy se budou učit distančně, zadávání úkolů a online hodiny proběhnou po dohodě s učiteli.

Třídy, které se budou účastnit prezenční výuky, mají automaticky oběd přihlášený. Třídy, které se účastní distanční výuky, mají oběd automaticky odhlášený. Tento režim se týká všech tříd.

Ve dnech 21. a 22. prosince je pro žáky ředitelské volno, učitelé se účastní vzdělávacího semináře. Od 23. prosince do 3. ledna jsou vánoční prázdniny.

Rozvrh platný od 7. 12. naleznete v příloze, stejně jako tabulku s rozpisem časů na oběd. Časy je nutné dodržet kvůli přetrvávajícímu omezení ve školní jídelně (pouze 2 třídy najednou, čas 12:15 - 13:00 vyhrazen pro jinou školu).

Pokud by současný režim (3. stupeň PES) platil i po Vánocích, budou se v prvním lednovém týdnu učit prezenčně tercie, kvarty, septimy a oktávy, ve druhém primy, sekundy, kvinty, sexty a oktávy, a dále opět takto střídavě. Při dalším rozvolnění hygienických opatření a návratu běžné výuky se budeme vracet k původnímu zářijovému rozvrhu.

Ve škole je nadále nutné zachovávat platná hygienická opatření:

  • žáci musí do školy vstupovat jednotlivě, není možné se před školou shlukovat;
  • při pobytu ve škole musí mít žáci, učitelé a provozní zaměstnanci po ceĺou dobu zakrytá ústa a nos rouškou;
  • je důležité dodržovat hygienu rukou a používat dezinfekci, která je umístěna ve vestibulu školy a na jednotlivých patrech;
  • žáci omezí na nezbytnou míru svůj pohyb po budově školy (přesun do učeben podle rozvrhu);
  • v čase přestávek a při pohybu po škole budou všichni udržovat minimální odstup 2 metry;
  • pokud budou žáci svačit, je důležité dodržovat odstupy;
  • větrání 5 minut na začátku vyučovací hodiny a 5 minut v polovině hodiny;
  • v případě projevů onemocnění covid-19 je nutné informovat třídního učitele;
  • cizí osoby mohou do školy vstupovat pouze ze závažných důvodů a nesmějí se po škole pohybovat bez doprovodu zaměstnance školy.

Všem žákům v prezenční výuce budou automaticky přihlášené obědy, pokud do školní jídelny chodí. Je nutné dodržovat přesný rozpis obědů a při pobytu v jídelně se řídit pokyny zaměstnanců KDM. Žákům v distanční výuce jsou naopak obědy automaticky odhlášeny. Je možné si je přihlásit a oběd odebrat u výdejového okénka do vlastní nádoby.

Galerie: 
Obrázek k článku Výuka od pondělí 7. prosince