Školní kolo chemické olympiády

Téma: 

V posledních týdnech se uskutečnilo školní kolo chemické olympiády kategorie D a C. Studenti tercií, kvart a sext odevzdali teoretickou část, na které pracovali doma. Absolvovali praktickou část ve školní laboratoři, kde prováděli plamenné zkoušky kationtů, reakce kationtů s vybranými činidly, stanovení složení octa titrací a reakce aniontů s vybranými činidly. Poté následoval teoretický test. Na prvním místě kategorie D skončil Jindra Novák, na druhém Christoph Slaměník a na třetím Marie Horáková. V kategorii C je na prvním místě Daniel Honetschläger, na druhém Lucie Černá a na třetím Marie Anna Hamalová. Všem účastníkům blahopřejeme. Postupující Jindra Novák se umístil v okresním kolejako druhý, Christoph Slaměník jako třetí. Obapostupují do krajského kola. Blahopřejeme jim k výsledkům a držíme palce v dalším kole soutěže. Soutěžící kategorie C okresní kolo teprve čeká. Přejeme jim hodně štěstí.

Irena Chlebounová

Galerie: 
Obrázek k článku Školní kolo chemické olympiády
Obrázek k článku Školní kolo chemické olympiády
Obrázek k článku Školní kolo chemické olympiády
Obrázek k článku Školní kolo chemické olympiády
Obrázek k článku Školní kolo chemické olympiády
Obrázek k článku Školní kolo chemické olympiády
Obrázek k článku Školní kolo chemické olympiády
Obrázek k článku Školní kolo chemické olympiády
Obrázek k článku Školní kolo chemické olympiády
Obrázek k článku Školní kolo chemické olympiády
Obrázek k článku Školní kolo chemické olympiády
Obrázek k článku Školní kolo chemické olympiády