Anotace seminářů pro školní rok 2020/2021

Téma: 

Pro školní rok 2020/2021 je v počáteční nabídce 58 seminářů. Nabídka obsahuje charakteristiky a specifikace seminářů včetně ročníků, pro které jsou semináře určeny. Devět z nich bude německých pro studenty ve sprachdiplomovém programu. Záměrem je otevření minimálně 4 seminářů pro kvinty, 4 seminářů pro sexty, 8 seminářů pro septimy a 16 seminářů pro oktávy.

První kolo přihlašování začíná ve středu 4. března ve 12 hodin a končí ve středu 11. března 2020 ve 12 hodin.

 

11: Úvod do jazykovědy

Učitel: K. Mikulka

Ročníky: kvinta, sexta, septima, oktáva

Anotace: Výběrový seminář Úvod do jazykovědy je určen všem zajemcům o hlubší pochopení fungování jazyků. V prvním pololetí se budeme snažit o rozšíření kompetencí v dalších slovanských jazycích - orientace v textu i mluveném projevu - a začneme si všímat podobností a rozdílů vzhledem k češtině a seznámíme se i se staroslověnštinou. Ve druhém pololetí pronikneme do tajů různých disciplín, jako jsou jazykové mapy, etymologie či dialektologie. Budeme se zabývat také jazykovou archeologií. Jak vypadala společnost Slovanů a Indoevropanů a kde žili? Nabyté znalosti se zúročí při výpravě na Velkou Moravu. Čekají nás archeologické vykopávky, slovácké dialekty, lidové umění a hlavně dobří ludé.

 

12: Starší česká a světová literatura ve filmu

Učitel: M. Roháčková

Ročníky: sexta, septima

Anotace: Seminář je založen na srovnávání literárního a filmového díla. Částečná úprava seznamu děl podle přání zúčastněných probíhá na prvním semináři, zaměřili bychom se na literaturu vzniklou do 2. světové války. Smyslem je pomoci hlouběji pochopit dílo v kontextu dobovém i uměleckém a dále práce s původním textem z literárního díla. Smyslem je také poznat širší spektrum literárních děl. Díla budou korespondovat s nabídkou ve školním seznamu literatury plánovaném k maturitě. Každý seminarista pro ostatní zpracuje jedno literární dílo a poreferuje o něm, dále se účastní rozborů textů a diskusí nad díly ostatními.

 

13: Vydávání knih

Učitel: J. Linka

Ročníky: sexta, septima

Anotace: Chcete vědět, jak vypadá příprava knihy? Jak vypadají rukopisy spisovatelů a jak probíhá jejich cesta na knižní pult? Seminář propojí znalosti českého jazyka i literatury a pokusí se o praktický výstup.

 

14: Česká a světová literatura ve filmu

Učitel: M. Roháčková

Ročníky: oktáva

Anotace: Seminář je založen na srovnávání literárního a filmového díla, stěžejní část filmových zpracování pochází ze 60. let. Částečná úprava seznamu děl podle přání zúčastněných probíhá na prvním semináři, zaměřili bychom se na literaturu vzniklou od 2. světové války, a to převážně českou. Také na filmová zpracování autorů z české nové vlny. Smyslem je pomoci hlouběji pochopit dílo v kontextu dobovém i uměleckém a dále práce s původním textem z literárního díla. Smyslem je také poznat širší spektrum literárních děl. Díla korespondují s nabídkou ve školním seznamu literatury k maturitě 2020/2021. Každý seminarista pro ostatní zpracuje jedno literární dílo a poreferuje o něm, dále se účastní rozborů textů a diskusí nad díly ostatními.

 

15: ČJL - Literární seminář

Učitel: M. Moravcová

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Seminář je určen zejména těm, kdo uvažují o profilové maturitě z ČJL, ale i těm, kdo rádi čtou a o knihách si povídají. A třeba jim všem chybí víc moderní a světové literatury, protože při běžných hodinách na ni není tolik času, případně plošného zájmu.

V semináři je možné vytvořit/upravit maturitní okruhy a konzultovat vznik a postup literárně-vědné či literárně-historické práce, která představuje 1/3 zkoušky (kromě slohu a ústní části).

Lze očekávat hodně čtení a aktivní účast.

 

16: Divadelní seminář

Učitel: M. Dobiášová

Ročníky: kvinta, sexta, septima, oktáva

Anotace: Chcete dělat divadlo? Mít pestrobarevné kulisy? Udělat si kostým z krepáku a hrát princeznu? V tom případě se sem nehlaste!

Zajímá vás, jak lépe ovládat svůj hlas a svoje tělo? Vyprávět? Improvizovat? Sdělovat? Vnímat lidi kolem sebe? Nalézat společný jazyk? Pochopit, jak vzniká představení a jak o něm lze přemýšlet? Vyjádřit se? Tvořit? Pak jste tu správně. Ať už vás zajímá cokoli z výše zmíněného, můžete si být jistí, že divadlo má v zásobě formu, která je vhodná právě pro vás. V prvních měsících semináře si ujasníme, co pro nás divadlo znamená a kterou z mnoha cest k němu se chceme vydat. V průběhu roku pak budeme hledat a experimentovat, abychom nakonec dospěli k vlastnímu divadelnímu představení.

Seminář pro všechny, kdo nechtějí divadlo nacvičovat, ale zažít!

(Kdo jsem: Martina Dobiášová je lektorka dramatické výchovy, literární redaktorka, produkční, občasná performerka, herečka a autorka. Vystudovala Filozofickou fakultu MU. Nakonec se však rozhodla naplno věnovat divadlu. Dnes pomáhá ostatním vyjádřit se – v knihách, v životě nebo na jevišti.)

 

21: British myths and legends in art, film and literature

Učitel: K. Matulová

Ročníky: kvinta, sexta, septima, oktáva

Anotace: Discover the wonderful world of British myths and legends. Meet the legendary superheroes of British myths in literature, comics, visual art and film. Have fun exploring the Arthurian legends and see where they take you on their wild ride through British history from William the Conqueror to Brexit. Compare the changing ideas of the British Fairyland, and get your knickers in a twist over the Romantic and Victorian notions of the role of women with one foot in the Fairyland – the virgin, the whore, the sorceress and the artist. Learn about the fabulous fairy-tale places that fed the imagination of The Lord of the Rings and might inspire yours. Read, analyse, discuss, and go on field trips. Express your opinions in writing or drawing and painting.

 

22: Anglický seminář FCE 1

Učitel: M. Moravcová

Ročníky: kvinta, sexta

Anotace: Seminář je určen pochopitelně těm, kdo se chystají skládat FCE zkoušku (pokud ji zvládnete na A či B, můžete si jí nahradit školní maturitu z AJ, případně se nechat uvolnit z výuky AJ a nechat si angličtinu uznat!), ale i těm, kdo cítí potřebu cvičit gramatiku a všelijaké specifické FCE related skills.

Listening! Reading comprehension! Use of English! Writing! Strukturované eseje, recenze, články, stories, dopisy a podobně.

Pro práci v semináři je nutné pořídit si učebnici Cambridge English Objective First, Student's Book, 4th edition, autoři Capel and Sharp, Cambridge University Press.

 

23: Anglický seminář FCE 2

Učitel: M. Moravcová

Ročníky: sexta, septima

Anotace: Seminář FCE 2 je zamýšlen jako pokračování semináře FCE 1 a přípravy na případnou zkoušku FCE. Prohlubování specifických dovedností (Listening, Reading comprehension, Use of English, Writing), více mluvení a práce s 2. částí učebnice Cambridge English Objective First, kterou pro účast v semináři nutně potřebujete.

 

24: British Culture through Art and Architecture

Učitel: H. Šiprová

Ročníky: sexta, septima, oktáva

Anotace: Mějte britské umění a architekturu v malíku. Budeme sledovat videa, která nás postupně provedou sedmi zásadními etapami formování britské kultury a národní identity, samozřejmě bude také prostor k diskusi a tvůrčí činnosti. V případě zájmu se můžeme za vybranými díly vypravit na exkurzi.

 

25: CAE PREP COURSE 1

Učitel: J. Váňa

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: PŘÍPRAVA OD ZAČÁTKU (od B2)

Seminář je primárně zacílen připravit své studenty na složení zkoušky Cambridge English: Advanced - a to jak po stránce obsahové, tak po stránce formální. V rámci kurzu studenti mají jedinečnou příležitost zopakovat si či doosvojit si gramatické struktury úrovně C1, na této úrovni si rovněž rozšířit různé aspekty slovní zásoby (idiomy, frázová slovesa, kolokace atd.) a rozšířit si na tuto úroveň své Language Skills - listening, reading, speaking a zvláštní pozornost bude věnována writing skills. Hodiny budou rovněž průběžně doplňovány jednotlivými částmi tzv. mock-testů (testy nanečisto - důvodem je, že kurz je plánován jako dvouletý, ovšem aby i po prvním roce student věděl, jak úrovňově "na tom" je, zda je na zkoušku připraven již po prvním roce kurzu) a dle potřeb studentů dalšími materiály pro důkladnější procvičení témat, která v rámci kurzu vyplynou jako problematická. Kurz je rovněž velmi dobrou volbou jako opakování gramatiky a slovní zásoby na úrovni C1, tedy částečně přesahující úroveň školní maturity, anebo pro ty studenty, kteří prostě chtějí o něco více, než co poskytují učebnice v běžných hodinách. učebnice: Bell, Jan - Gower, Roger: Advanced Expert Coursebook, Pearson 2014-2017. (pro tento školní rok plánovaný rozsah Module 1-5, možná více) pozn. Nejste-li si jisti, zda je Vaše jazyková úroveň pro kurz vhodná, zastavte se u mě na konzultaci, či nejlépe se zeptejte Vašeho angličtináře

 

26: CAE PREP COURSE 2

Učitel: J. Váňa

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: NAVAZUJÍCÍ KURS NA KURS 2019/2020(od B2+/C1-)

V tomto případě se jedná o pokračování přípravného kurzu z minulého roku. Seminář je primárně zacílen rovněž připravit své studenty na složení zkoušky Cambridge English: Advanced - a to jak po stránce obsahové, tak po stránce formální.

V rámci kurzu studenti mají jedinečnou příležitost zopakovat si či doosvojit si gramatické struktury úrovně C1, na této úrovni si rovněž rozšířit různé aspekty slovní zásoby (idiomy, frázová slovesa, kolokace atd.) a rozšířit si na tuto úroveň své Language Skills - listening, reading, speaking a zvláštní pozornost bude věnována writing skills. Hodiny budou rovněž průběžně doplňovány jednotlivými částmi tzv. mock-testů (testy nanečisto - důvodem je, že kurz je plánován jako dvouletý, ovšem aby i po prvním roce student věděl, jak úrovňově "na tom" je, zda je na zkoušku připraven již po prvním roce kurzu) a dle potřeb studentů dalšími materiály pro důkladnější procvičení témat, která v rámci kurzu vyplynou jako problematická.

Kurz je rovněž velmi dobrou volbou jako opakování gramatiky a slovní zásoby na úrovni C1, tedy částečně přesahující úroveň školní maturity, anebo pro ty studenty, kteří prostě chtějí o něco více, než co poskytují učebnice v běžných hodinách. učebnice: Bell, Jan - Gower, Roger: Advanced Expert Coursebook, Pearson 2014-2017. (pro tento školní rok plánovaný rozsah Module 1-5, možná více) pozn.

Nejste-li si jisti, zda je Vaše jazyková úroveň pro kurz vhodná, zastavte se u mě na konzultaci, či nejlépe se zeptejte Vašeho angličtináře

 

27: Current Affairs

Učitel: J. Váňa

Ročníky: septima, pouze 14 osob

Anotace: Seminář bude zaměřen na současné dění ve světě. První semináře budou věnovány osvojování základů novinářské angličtiny. Následné semináře se budou zaobírat četbou článků z různých druhů novin, témata budou rozebírána a srovnávána jak po jazykové stránce, tak po stránce významové, budeme se soustředit na porozumění psaného textu. Dále bude následovat diskuze nad daným tématem. Kromě článků v tištěné podobě budou rovněž využívány audio a video reportáže. Cílem semináře není jen rozšíření pohledu studentů na současné světové dění, ale rovněž jejich příprava pro maturitní zkoušku z anglického jazyka, která částečně spočívá v analýze novinového článku.

The seminar will be focused on the latest happenings in the world. A couple of first seminars will be dedicated to operating with journalese English. The following seminars will be covering current topics appearing in various kinds of newspaper. These topics will be analysed linguistically and also semantically. The activities will be aimed at reading comprehension. Afterwards, a discussion follows in which students have a good opportunity to express their opinions. Apart from written articles, seminars will also cover audio and video news. The basic target of the seminars dwells not just in expanding the student´s perspective on the latest happenings, but also in maturita exam preparation which is also partly based on a newspaper article analysis.

Předpokládaná vstupní úroveň AJ: EF intermediate finished, active communication skills approaching B2 minimum

 

28: The Promised Land

Učitel: M. Moravcová

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Máte slušnou angličtinu, tj. známku 1 či 2? Nudí vás standardní seznam povinné či doporučené literatury - a chcete číst také něco jiného? I v angličtině? Nudí vás obvyklá konverzační témata typu zdravý životní styl, recyklace, tání ledovců a Over the map of the Czech Republic/GB/USA? V tom případě by vás mohl zaujmout seminář věnovaný Izraeli - klasické i moderní literatuře, filmům, historii, politické i náboženské problematice, trochu třeba i hebrejštině (počítáme s hosty!). Nabízí se texty Asafa Gavrona, Avrama B. Jehošuy, Davida Grossmana a Drora Mišaniho, btw. čestných hostů pražského Světa knihy 2018, Amose Oze, Chaima Potoka, Philipa Rotha, I.B. Singera, Leona Urise, ale i Franze Kafky, Viktora Fischla a Vojtěcha Rakouse - ke čtení, i diskusi i k případnému překládání. Seminář lze doplnit účastí na některých programech Židovského muzea. Doporučuji jako (nikoli nutnou či povinnou) přípravu zájemcům o výměnu s IASA Jerusalem, ovšem vítán je každý, kdo má zájem o naznačené a chuť pracovat.

 

29: Windows on the English-speaking world

Učitel: lektor nebo I. Hajičová

Ročníky: oktáva

Anotace: Anotace: Through reading fiction and non-fiction, watching movies and videos, listening, writing and speaking we will embark on a journey to try and understand the English-speaking world. In other words, not only grammar is important...

 

31: DSD - 6A AJ1

Učitel: bude upřesněno

Ročníky: sexta

Anotace: Diplomní seminář z německého jazyka

 

32: DSD - 6A AJ2

Učitel: bude upřesněno

Ročníky: sexta

Anotace: Diplomní seminář z německého jazyka

 

33: DSD - 6B

Učitel: bude upřesněno

Ročníky: sexta

Anotace: Diplomní seminář z německého jazyka

 

34: DSD - 7A AJ1

Učitel: bude upřesněno

Ročníky: septima

Anotace: Diplomní seminář z německého jazyka

 

35: DSD - 7A AJ2

Učitel: bude upřesněno

Ročníky: septima

Anotace: Diplomní seminář z německého jazyka

 

36: DSD - 7B AJ1

Učitel: bude upřesněno

Ročníky: septima

Anotace: Diplomní seminář z německého jazyka

 

37: DSD - 7B AJ2

Učitel: bude upřesněno

Ročníky: septima

Anotace: Diplomní seminář z německého jazyka

 

38: DSD - 8A AJ1

Učitel: bude upřesněno

Ročníky: oktáva

Anotace: Diplomní seminář z německého jazyka

 

39: DSD - 8A AJ2

Učitel: bude upřesněno

Ročníky: oktáva

Anotace: Diplomní seminář z německého jazyka

 

 

41: FJ - Příprava na zkoušku DELF B1, B2

Učitel: Stéphanie Šmelhausová

Ročníky: Kvinta, sexta, septima, oktáva.

Anotace: Seminář je především určen těm, kteří chtějí skládat zkoušku z francouzského jazyka na úrovni B1 nebo na úrovni B2. Úspěšné složení této zkoušky může studentům nahradit budoucí školní maturitu z francouzského jazyka.

 

51: ŠPANĚLŠTINA PRO NEŠPANĚLŠTINÁŘE I

Učitel: P. Lukešová

Ročníky: kvinta, sexta, septima, oktáva

Anotace: Seminář je určen těm, kteří ve škole nestudují ŠJ a chtějí letošním školním roce s ním začínat.

 

52: ŠPANĚLŠTINA PRO NEŠPANĚLŠTINÁŘE II

Učitel: D. Marchionni

Ročníky: kvinta, sexta, septima, oktáva

Anotace: Seminář je určen těm, kteří v letošním školním roce navštěvují seminář španělštiny pro začátečníky a chtějí v příštím školním roce pokračovat.

 

53: ŠPANĚLŠTINA PRO DELE

Učitel: K. Zlesaková

Ročníky: kvinta, sexta

Anotace: Prohloubit gramatický a slovníkový obsah nezbytný pro „školní DELE“ zkoušku, která se provádí společně na úrovních A2 a B1 a podle výsledku student obdrží diplom jedné nebo druhé úrovně.

 

54: ŠPANĚLSKÁ KONVERZACE

Učitel: D. Marchionni

Ročníky: sexta, septima

Anotace: Španělská konverzace se zaměřením na reálie španělsky hovořících zemí.

 

55: ŠPANĚLSKÝ SEMINÁŘ

Učitel: D. Marchionni

Ročníky: oktáva

Anotace: Přípravný seminář k maturitní zkoušce ze španělštiny - procvičování španělštiny na úrovni B1/B2 + reálie Španělska a Latinské Ameriky.

 

61: Seminář z latiny

Učitel: P. Koronthály

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Cílem semináře je prohloubit a doplnit poznatky, které studenti načerpali a čerpají při hodinách latinského jazyka. Témata se pohybují ve třech základních rovinách:

1) Gramatika – stručné shrnutí základních gramatických celků a doplnění okruhů přesahujících rámec běžné výuky

2) Literatura a reálie – v návaznosti na témata probraná v hodinách LJ rozvoj dalších souvisejících okruhů

3) Překlad – pokročilejší práce s latinským textem, překlad originálních textů z různých žánrů i období

Uvedené roviny předpokládají výklad vyučujícího, samostatnou či skupinovou práci studentů, společnou diskuzi a reflexi probraných témat.

 

62: Stará řečtina

Učitel: R. Mašek

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Deset kapitol z jazyka,kterým mluvil Platón i evangelisté, každá kapitola s malým přídavkem (souhvězdí a orientace na nočním nebi, plavba po moři, psaní na papyrus i na kámen, řecká matematika, z dějin řecké filosofie, řecké dopisy, divadlo a další podle dohody).

 

71: Seminář M aneb Klub kamarádů matematiky

Učitel: Z. Vavřín

Ročníky: kvinta

Anotace: Motto: "V matematice je všechno lehké, když tomu dobře porozumíme."

V zásadě se (samozřejmě) držíme osnovy, kterou najdete na webu školy, pod heslem Školní vzdělávací program, v souboru 2019-osnovy-komplet.pdf: 1. Výroková logika, důkazy. 2. Množiny, zobrazení. 3. Teorie čísel. 4. Rovnice a jejich soustavy.

Co vás může zaujmout?

Chceme pochopit matematickou indukci - a jak to souvisí se zaúkolováním bezdomovce, za denní polévku natírajícího patníky u nekonečně dlouhé silnice. Poznáme, co je hustá množina a jak nás nekonečné množiny dovedou vodit za nos. Možná i pochopíme, jak si Adam (Adelaide) a Eva (v Postoloprtech) mohou posílat šifrované zprávy, aniž by se setkali a pošeptali si do ouška domluvenou šifru.

 

72: Komplexné čísla pro nezakomplexované

Učitel: Z. Vavřín

Ročníky: sexta

Anotace: Motto: Dokazujeme, že "Existují studenti AG, kteří rozumějí matematice."

Sextánský seminář nenavazuje příliš na kvintánský a oproti kvintánskému loňsku je orientován trochu více účelově a méně rozevlátě...

Drží se osnov (viz www.arcig.cz, šk. vzděl. program, soubor 2019-osnovy-komplet.pdf):

1. Lineární algebra. 2. Komplexní čísla. 3. Limity. (Bod 1. - to jsou hlavně soustavy lineárních rovnic, bod 3. je úvodem k derivacím a integrálům - viz seminář v septimě.) Všechny 3 body budou významnými pomocníky pro zvládnutí prvního ročníku na každé VŠ, kde je přinejmenším trocha matematiky, natož na směrech technických..

 

73: Matematický seminář pro septimy

Učitel: Z. Lauschmann

Ročníky: septima

Anotace: Motto: Jaký tvar má mít drak, aby vyhrál podzimní drakiádu?

Pojďme hlouběji nahlédnout do podivuhodného světa matematických funkcí.

Seznámíme se s pojmy limita funkce, derivace, neurčitý a určitý integrál. Poznáme smysl a využití derivací a integrálů v geometrii a ve fyzice. Bude to mírně náročné, ale krásné.

Neocenitelný přínos má tento seminář pro všechny, které na vysoké škole čeká matematika - základy diferenciálního a integrálního počtu potkají hned v 1.semestru a je zásadní výhodou už o tom něco vědět z gymnázia.

 

74: Matematický seminář pro oktávy ke státní maturitě

Učitel: Z. Lauschmann

Ročníky: oktáva

Anotace: Motto: troufli si a zvládli to jiní - troufnu si a zvládnu to také!

Příklady v didaktických testech z matematiky nebývají těžké, ale vyžadují opravdu dobré pochopení dané látky. Při počtu cca 25 úloh z rozmanitých témat jde i o čas a k rychlé orientaci v zadání je třeba mít spolehlivý nadhled a zejména zkušenost. Příprava na tuto zkoušku tedy musí zahrnout jednak velké množství příkladů, jednak upozorňování na souvislosti mezi různými tematickými celky; pozornost je však třeba věnovat i strategii a formální stránce zápisu řešení. A právě toto všechno si klade za cíl náš seminář.

 

75: Seminář z matematiky pro oktávy - k profilové maturitě

Učitel: L. Bernard

Ročníky: oktáva

Anotace: Shrnutí a systemizace učiva matematiky vyššího gymnázia, s poukazem na analogie a souvislosti a se zřetelem k profilové maturitě z matematiky. Témata: výroky, důkazy, množiny, dělitelnost, čísla, mocniny, výrazy, rovnice a nerovnice, absolutní hodnota, parametr, soustavy rovnic a nerovnic, funkce, polynomy a racionální funkce, goniometrické funkce, goniometrické rovnice, exponenciální a logaritmické funkce a rovnice, kombinatorika, pravděpodobnost, planimetrie – konstrukční úlohy, planimetrie – výpočty, trigonometrie, vektory, analytická geometrie – polohové úlohy v rovině a prostoru, analytická geometrie – metrické úlohy, kuželosečky, komplexní čísla, stereometrie – konstrukční úlohy, stereometrie – výpočty, posloupnosti a řady, limita a spojitost, derivace funkce, neurčitý a určitý integrál, diferenciální rovnice.

 

81: Informatický seminář

Učitel: V. Nulíček

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: V průběhu semináře budou probírány a prohloubeny jednotlivé okruhy, se kterými se žáci setkali v průběhu studia. Počátečním předpokladem jsou základní znalosti a dovednosti středoškolské problematiky informačních a komunikačních technologií. Cílem semináře bude prohloubit znalosti studentů ve znalostech a dovednostech základních informačních techno-logií, především se budeme věnovat základům algoritmizace a programování, operačním systémům a počítačovým sítím, databázovým systémům a prohloubení dovedností v kancelářských a dalších aplikacích, s nimiž se studenti během studia IVT setkali. Seminář je vhodný po žáky, kteří uvažují nad vysokou školou technického charakteru, kde bude vyžadována orientace v problematice informačních a komunikačních technologií.

 

82: Seminář z programování

Učitel: M. Španěl

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Programování pro mírně pokročilé. Základní algoritmické úlohy a jejich použití. Základy strojového učení a dobývání znalostí z dat (data mining) s využitím pythonu a knihoven numpy, scikit a tensorflow. Součástí semináře budou teoretické přednášky, práce na jednotlivých úlohách a práce na závěrečném individuálním nebo skupinovém projektu dle vaší volby (projekt může být i z oblasti robotiky, na příklad s využitím Raspberry Pi).

 

91: Dějiny XX. století

Učitel: J. Váňa

Ročníky: sexta, septima, pouze 16 osob

Anotace: Seminář dějin dvacátého století se zaměří na dějiny politické, kulturní, hospodářské a též dějiny všedního dne od první světové války do roku 2000. Seminář započne kulturně-historickým souhrnem tzv. dlouhého devatenáctého století a na něj bude dále navazovat výklad dějin století XX.

Cíle semináře:

- osvětlit a propojit důležité události XX. století, zasadit je do kontextu

- metodou příčina – průběh – důsledky – příčina vysvětlit mezníky dvacátého století

- předat studentům základní přehled dějin dvacátého století – jasně a výstižně

Práce v semináři:

- semináře budou koncipovány dvoufázově

- jedno téma na dva týdny 1. týden = teroretická část: úvod do problematiky tématu a jeho shrnutí (krátká příprava a společné shrnutí, vypíchnutí podstatného) 2. týden = praktická část: většinou diskuze nad nějakou ukázkou, může se zde jednat o dokument, projev, knihu, článek atd. V rámci diskuze se budeme snažit zasadit danou vybranou ukázku do hlubšího rámce tématu, a též další procvičování znalostí a dovedností analýzy a syntézy jednotlivých aspektů tématu, jejich aplikace do kontextu.

Pro koho je seminář vhodný:

- seminář je primárně určen studentům sext a septim (i jiným ročníkům, mají-li čas a chuť seminář navštěvovat)

- je určen pro každého, kdo má zájem poznat dějiny XX. století

- dále též pro ty, kteří cítí nedostatky ve svých znalostech dějin XX. století a hodlají tento stav změnit

Nebaví Vás neustále v televizi sledovat průzkumy, kde mladí lidé jsou dotazováni na bazální znalosti 20. století a projevují spíše své brutální neznalosti? A navíc se bojíte, že do této kategorie spadáte také? Neváhejte a pojďte to změnit. Přihlašte se!

 

92: Maturitní seminář z dějepisu

Učitel: P. Beneš

Ročníky: oktáva

Anotace: Cílem předmětu je systematizovat poznatky studentů z dějin, které získali při výuce dějepisu (případně i dalších společenskovědních předmětů), či samostatným studiem. Seminář je určen především těm studentům, kteří si zvolili dějepis jako maturitní předmět, popřípadě se rozhodli pro studium historie či jiného společenskovědního oboru na vysoké škole. Přednostním posláním historického semináře je tudíž poskytnout studentům průpravu na maturitní zkoušku a vysokoškolskou formu studia. Za tímto účelem jsou realizovány samostatné výstupy žáků a diskuse k daným tematickým celkům.

Každý student má zároveň povinnost vyhotovit seminární práci, svým zaměřením odpovídající jeho vlastní odborné specializaci, v níž prokáže schopnost pracovat s odbornou literaturou a historickými prameny. Obsah semináře je tvořen základními problémovými okruhy politických, hospodářských, sociálních a kulturních dějin, jež jsou obsaženy v maturitních okruzích.

 

101: Kvintesence práva

Učitel: T. Pešek

Ročníky: kvinta

Anotace: Co musí člověk udělat, aby mohl podnikat? Kolik stojí čest? Komu poslat žalobu a jak ji sepsat? Proč se dědí i dluhy? Je spoluvlastnictví ďáblův vynález? Co se sousedem, který dělá naschvály? Jak by měla vypadat kupní, darovací, nájemní nebo pracovní smlouva? Co když „se to“ rozbilo? Nesnaží se mě na brigádě podvést? Dá se vražda promlčet? Je Ústava jen papír? Jak pracuje soudní exekutor? Jak soud? A v čem je podobnost mezi právníky a rytíři Jedi? Co je to vlastně právo?

Společně najdeme odpovědi a vyzkoušíme si několik simulovaných soudních jednání!

 

102: Svět v pohybu

Učitel: T. Pešek

Ročníky: sexta

Anotace: Díváte se na zprávy? Čtete noviny? Zajímáte se o aktuální společenské dění? Jak se v tom všem vyznat? Co se to vlastně kolem nás děje?

Budeme diskutovat nad aktuálními problémy a konflikty u nás i ve světě (války, extremismus, korupce, ekologie, chudoba, lidská práva, fake news, stárnutí populace, státní deficit, mezinárodní spolupráce aj.) Pokusíme se rozkrýt příčiny i důsledky těchto problémů a poohlédneme se po řešení.

Nechte se provést nejistým světem!

 

103: Pedagogicko-psychologický seminář

Učitel: J. Hajíček

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Seminář se v prvním pololetí zaměří na vybraná témata z psychologie na základě preferencí účastníků. Ve druhém pololetí seminář představí základní koncepty a otázky pedagogiky, vědy, která je ve školách sice prakticky realizována, ale nikoli studována a promýšlena. Součástí semináře bude setkání s odborníky a práce s odbornou literaturou (včetně návštěvy specializované knihovny a dalších pracovišť).

 

104: Rozšiřující seminář ze ZSV

Učitel: J. Hajíček

Ročníky: oktáva

Anotace: Cíl semináře je jednoduchý a zřejmý: skrze zevrubné opakování učiva připravit studenty ke složení ústní maturitní zkoušky ze ZSV a současně jim pomoci se psaním maturitní práce, která je nezbytnou a povinnou součástí maturitní zkoušky.

 

111: Seminář z filozofie

Učitel: D. Vejvodová

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Filosofický seminář bude založen na pravidelné domácí četbě především z děl moderních autorů. Výuka je vedena formou krátkých výkladů a následné diskuse nad texty. Časté jsou také návštěvy externích přednášejících.

Součástí semináře bude intenzivní práce na maturitních seminárních pracích. Účast maturantů ze Základů filosofie se předpokládá.

 

121: Seminář z fyziky

Učitel: L. Bernard

Ročníky: oktáva

Anotace: Seminář je zaměřený na propojování a prohloubení fyzikálních a matematických poznatků a schopnost jejich aplikace v neobvyklých úlohách. Je určený žákům, kteří si zvolili maturitu z fyziky nebo chtějí svoje poznatky z fyziky rozšířit a shrnout pro následné vysokoškolské studium.

 

131: CHEMICKÉ REPETITORIUM

Učitel: I. Chlebounová

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Doplnění mezer ve středoškolském vzdělání. Možnost vyzkoušet některé laboratorní pokusy, práci s měřicími přístroji Vernier a Pasco, navštívit odborné ústavy a chemicky zajímavé provozy. Využití mezipředmětových vztahů a environmentální výchovy. Prostor pro hlubší ponoření do vybraných témat a vlastní badatelskou práci.

 

141: Herbarius

Učitel: P. Málek

Ročníky: kvinta, sexta

Anotace: Seminář z biologie zaměřený na botaniku a obory co s ní souvisí, seznámíme se s některými rostlinami podrobněji, pokusíme se je netradičně využít, poznáte jejich hospodářské a léčebné využití, naučíte se používat byliny v praxi, dozvíte se o uplatnění rostlin ve výživě, či znovuobjevíte některá zaniklá využití rostlin.

 

142: Sempervivum

Učitel: P. Málek

Ročníky: sexta, septima

Anotace: Víte, co je survival? Dokážeme se přizpůsobit globálním změnám? Umíme využít své schopnosti k přežití? Víme, jak být připraven na krize a katastrofy jako je např. blackout, požár, povodeň, epidemie, apod.? Umíme poskytnout první pomoc? Dokážeme si jako naši předkové opatřit vodu a potravu, rozdělat oheň, orientovat se v neznámém terénu, zkrátka přežít? Na podobné a další otázky budeme v našem semináři hledat odpověď teoreticky i prakticky.

 

143: Ecce Homo

Učitel: P. Málek

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Již tradiční seminář z biologie, zaměřený na anatomii a fyziologii člověka, s náhledem do patologie a patofyziologie, využívající zajímavé filmové dokumenty o stavbě a funkci lidského těla, návštěvy odborných ústavů, přednášky a praktická cvičení. Vhodný jako příprava ke zkouškám na biologické a lékařské obory.

 

144: Zoologický seminář

Učitel: K. Landová

Ročníky: oktáva

Anotace: Seminář je z větší části zaměřen na zoologii. Kromě systematické zoologie bude součástí semináře poznávání živočichů, jejich ekologie a etologie, ochrana přírody u nás i ve světě, zoogeografie, chráněné, ohrožené druhy, druhy invazivní aj. Důraz bude kladen více na faunu ČR, z cizokrajných druhů budou vybrány nejvýznamnější zástupci z různých částí planety. V hodinách budou pravidelně využívány prezentace a krátká videa.

Součástí semináře bude též ekologie stanovišť (částečně probíraná v septimách) s nejvýznamnějšími živočišnými a rostlinnými druhy.

Na základě přání studentů je po dohodě možno (v rámci časových možností) zařadit i jiná témata, která byla v klasických hodinách probrána jen okrajově nebo z časových důvodů vůbec, včetně těch, která nejsou součástí maturitních okruhů, ale mohou se vyskytnout u přijímacích zkoušek (např. houby, lišejníky, viry, bakterie, sinice, řasy, neživá příroda apod.).

Součástí semináře bude i práce s mikroskopem a základní laboratorní technika, práce s pracovními listy, které budou mít studenti k dispozici, cvičné testy, v rámci možností i exkurze.

 

151: Zeměpisný seminář

Učitel: J. Chloupková

Ročníky: oktáva

Anotace: Témata pro přípravu k maturitě dle zájmu studentů, zeměpisné aktuality, zeměpisné výstavy, přednášky, vycházky a exkurze (tradiční Den Země s AV- přednášky, film z festivalu Jeden svět , Planetárium, aj. dle aktuální nabídky), praktické zeměpisné dovednosti (práce s mapou a busolou v terénu), zeměpisné soutěže a testy z přijímacích zkoušek na VŠ.

 

161: Sbor a orchestr AG

Učitel: I. Angelov

Ročníky: kvinta, sexta, septima, oktáva

Anotace: Hudební projekty, účast na koncertech, nahrávání CD, zahraniční zájezd.

Více na: hudba.arcig.cz

 

162: Seminář z hudební výchovy

Učitel: M. Roháčková

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Vyučující probírá (opakuje a doplňuje) témata podle maturitních okruhů, a to z hudebních forem (výklad, referáty), dějin hudby (výklad, referáty), teorie (cvičení), probíhají rozbory ukázek (práce s partiturou či jiným notovým materiálem), maturanti opakují formou písemných prací. Cílem semináře je připravit maturanty k maturitní zkoušce a pro ostatní poznat širší spektrum skladeb z oblasti vážné hudby poslechem skladeb, převážně s partiturou či jiným notovým materiálem. Součástí pro maturanty je i příprava praktického maturitního hudebního výstupu (hra na nástroj). Veřejné maturitní přehrávky probíhají v posledním týdnu výuky maturantů.

 

171: Výtvarný seminář

Učitel: M. Peterková

Ročníky: kvinta, sexta

Anotace: Seminář zaměřený na prohlubování praktických dovedností v oblasti kresby, malby a grafiky.

Vyzkoušíme si nejrůznější kresebné a grafické techniky, rozšíříme si povědomí o malířských technikách. Budeme malovat podle modelu či fantazie, vyrazíme kreslit do města či přírody. Zkusíme navrhnou filmový plakát, vytvářet živé obrazy. Součástí semináře budou i společné návštěvy výstav umění, ze kterých pak budou vycházet některé naše výtvarné úkoly.

 

172: Seminář z výtvarné výchovy

Učitel: A. Angelová

Ročníky: septima, oktáva

Anotace: Smyslem semináře z estetické výtvarné výchovy je rozšiřování znalostí z oblasti dějin výtvarné kultury. Pomocí obrazových prezentací studenti získávají informace o autorech, směrech, stylech a jednotlivých obdobích v dějinách výtvarného umění. Předmět si bere za úkol poskytovat syntézu rozumovou, ale i citovou. Není založen jen na kulturně historickém přehledu, ale snaží se na základě vlastní tvorby a prožitku s ní spojeném zaujímat a rozvíjet i stránku smyslovou.

Proto je druhou částí semináře i praktická výtvarná činnost. Úkoly jsou zaměřené na využití technik jako například grafická tvorba či malba, studijní kresba podle skutečnosti nebo keramická tvorba.

Studenti oktáv s předpokladem vstupu na maturitní zkoušku v druhém pololetí vypracovávají výtvarný projekt podle samostatného výběru. Ten potom tvoří součást maturitní praktické zkoušky z předmětu EVV.

Součástí těchto hodin jsou také návštěvy obrazáren a výstavních prostorů dle aktuální nabídky. Cílem semináře je vzbudit zájem o vlastní výtvarnou činnost, rozšířit vnímání výtvarného prožitku, a tím i schopnost pochopit sdělné hodnoty výtvarného vyjadřování minulosti i současnosti.

 

181: Sportovní hry se zaměřením na odbíjenou

Učitel: J. Chloupková

Ročníky: kvinta, sexta, septima, oktáva

Anotace: Obsah semináře: rozvoj obratnosti a rychlosti, manipulace s míčem, průpravné hry; základy herních činností jednotlivce v odbíjené, herní cvičení ve dvojicích a trojicích; pravidla šestkového volejbalu, beache a debla; hra se zjednodušenými pravidly, utkání

 

Galerie: 
Obrázek k článku Anotace seminářů pro školní rok 2020/2021