Výsledky přijímacích zkoušek 2019

Přijímacích zkoušek ve dnech 16., 17., 23. a 24. dubna 2019 se zúčastnilo 217 z 224 přihlášených uchazečů, 2 uchazeči se omluvili a žádají o náhradní termín a 5 uchazečů se nedostavilo ke zkoušce.

V souladu se zveřejněnými kritérii přijímacího řízení byli na základě těchto přijímacích zkoušek přijati uchazeči, kteří se umístili do 62. místa včetně. Dva uchazeči budou dělat zkoušku v náhradním termínu.

První přijatý získal celkem 147 bodů, poslední přijatý 109.

Náhradní termín státních přijímacích zkoušek je stanoven na 13. května 2019, náhradní termín školních přijímaček plánujeme na středu 15. května 2019.

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Arcibiskupské gymnázium, a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Písemné rozhodnutí o nepřijetí bude všem uchazečům, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek a neuspěli, zasláno obratem.

Testy přijímacích zkoušek si mohou zákonní zástupci prohlédnout pouze po předchozí telefonické dohodě ve školní kanceláři, a to od čtvrtka 2. 5. 2019 do pátku 10. 5. 2019 v době od 10:00 do 14:00.

Výpis státních testů byl zaslán mailem všem zákonným zástupcům, kteří v přihlášce uvedli emailovou adresu.

Dne 29. dubna 2019

Richard Mašek, ředitel AG

 

Seznam uchazečů seřazený podle kódů:

Kód Počet bodů Pořadí Rozhodnutí
1009 99 94. nepřijat
1013 125 25. přijat
1019 85 139. - 140. nepřijat
1021 67 175. nepřijat
1031 48 206. nepřijat
1033 108 67. nepřijat
1039 73 169. nepřijat
1049 51 199. nepřijat
1051 37 217. nepřijat
1061 92 110. nepřijat
1063 122 30. přijat
1069 41 209. nepřijat
1087 85 139. - 140. nepřijat
1091 73 166. nepřijat
1093 40 212. nepřijat
1097 60 185. nepřijat
1109 99 127. nepřijat
1117 92 109. nepřijat
1123 99 95. nepřijat
1129 103 80. nepřijat
1151 132 11. přijat
1153 119 38. přijat
1163 50 203. nepřijat
1171 38 214. nepřijat
1181 118 40. přijat
1187 103 81. nepřijat
1193 74 162. nepřijat
1201 72 170. nepřijat
1213 88 134. nepřijat
1217 104 74. nepřijat
1223 54 195. nepřijat
1229 121 32. přijat
1231 89 118. nepřijat
1237 101 87. nepřijat
1249 81 149. nepřijat
1259 86 137. nepřijat
1277 118 39. přijat
1279 51 200. nepřijat
1283 87 135. nepřijat
1289 129 15. přijat
1291 71 171. nepřijat
1297 117 41. přijat
1301 94 103. nepřijat
1303 104 76. nepřijat
1307 103 82. nepřijat
1319 100 90. nepřijat
1321 135 5. přijat
1327 88 120. nepřijat
1361 109 63. nepřijat
1367 64 180. nepřijat
1373 114 47. přijat
1381 109 64. nepřijat
1399 102 84. nepřijat
1409 80 152. nepřijat
1423 42 208. nepřijat
1427 121 31. přijat
1429 124 27. přijat
1433 116 42. přijat
1439 90 112. nepřijat
1447 132 10. přijat
1453 90 117. nepřijat
1459 104 75. nepřijat
1471 91 129. nepřijat
1481 93 104. nepřijat
1483 60 186. nepřijat
1487 62 183. nepřijat
1489 62 184. nepřijat
1493 50 202. nepřijat
1499 90 132. nepřijat
1511 82 147. nepřijat
1523 119 37. přijat
1531 67 176. nepřijat
1543 73 164. nepřijat
1549 115 45. přijat
1553 43 207. nepřijat
1559 128 19. přijat
1567 38 215. nepřijat
1571 111 55. přijat
1579 110 61. přijat
1583 107 69. nepřijat
1597 102 85. nepřijat
1601 100 88. nepřijat
1607 96 97. nepřijat
1609 73 167. nepřijat
1613 60 188. nepřijat
1619 96 99. nepřijat
1621 112 53. přijat
1627 81 151. nepřijat
1637 100 91. nepřijat
1657 59 189. nepřijat
1663 82 146. nepřijat
1667 82 126. nepřijat
1669 91 111. nepřijat
1693 120 34. přijat
1697 116 44. přijat
1699 77 157. nepřijat
1709 99 93. nepřijat
1721 83 124. nepřijat
1723 65 179. nepřijat
1733 52 198. nepřijat
1741 105 72. nepřijat
1747 81 148. nepřijat
1753 48 204. nepřijat
1759 107 68. nepřijat
1777 108 66. nepřijat
1783 92 107. nepřijat
1787 96 98. nepřijat
1789 134 7. přijat
1801 75 161. nepřijat
1811 102 86. nepřijat
1823 73 163. nepřijat
1831 82 145. nepřijat
1847 40 213. nepřijat
1861 125 24. přijat
1867 90 114. nepřijat
1871 84 142. nepřijat
1873 124 28. přijat
1877 133 8. přijat
1879 83 144. nepřijat
1889 75 160. nepřijat
1901 140 3. přijat
1907 50 201. nepřijat
1913 83 143. nepřijat
1931 83 125. nepřijat
1933 48 205. nepřijat
1949 52 197. nepřijat
1973 114 48. přijat
1979 119 36. přijat
1987 59 190. nepřijat
1993 57 192. nepřijat
1997 100 89. nepřijat
1999 92 108. nepřijat
2003 90 133. nepřijat
2011 64 181. nepřijat
2017 103 78. nepřijat
2027 125 23. přijat
2029 70 172. nepřijat
2039 90 115. nepřijat
2053 115 46. přijat
2069 132 12. přijat
2081 120 33. přijat
2083 113 50. přijat
2087 77 158. nepřijat
2089 73 165. nepřijat
2099 95 100. nepřijat
2111 90 113. nepřijat
2113 58 191. nepřijat
2129 55 193. nepřijat
2131 92 128. nepřijat
2137 110 60. přijat
2141 102 83. nepřijat
2143 88 121. nepřijat
2153 132 9. přijat
2161 116 43. přijat
2179 124 26. přijat
2203 66 177. nepřijat
2207 85 123. nepřijat
2213 87 136. nepřijat
2221 109 62. přijat
2237 78 156. nepřijat
2239 108 65. nepřijat
2243 125 21. přijat
2267 90 130. nepřijat
2269 103 79. nepřijat
2273 53 196. nepřijat
2281 125 22. přijat
2287 37 216. nepřijat
2293 141 2. přijat
2297 114 49. přijat
2309 95 101. nepřijat
2311 80 153. nepřijat
2333 126 20. přijat
2339 128 17. přijat
2341 63 182. nepřijat
2347 147 1. přijat
2351 75 159. nepřijat
2357 85 138. nepřijat
2371 110 59. přijat
2377 120 35. přijat
2381 66 178. nepřijat
2383 113 51. přijat
2389 79 154. nepřijat
2393 84 141. nepřijat
2399 129 16. přijat
2411 110 58. přijat
2417 110 57. přijat
2423 81 150. nepřijat
2437 40 211. nepřijat
2441 136 4. přijat
2447 110 56. přijat
2459 89 119. nepřijat
2467 60 187. nepřijat
2473 103 77. nepřijat
2477 68 173. nepřijat
2503 106 70. nepřijat
2521 78 155. nepřijat
2531 112 52. přijat
2539 68 174. nepřijat
2543 100 92. nepřijat
2549 132 13. přijat
2551 41 210. nepřijat
2557 86 122. nepřijat
2579 55 194. nepřijat
2591 131 14. přijat
2593 123 29. přijat
2609 95 102. nepřijat
2617 106 71. nepřijat
2621 128 18. přijat
2633 112 54. přijat
2647 90 131. nepřijat
2657 104 73. nepřijat
2663 98 96. nepřijat
2671 93 105. nepřijat
2683 90 116. nepřijat
2687 135 6. přijat
2689 73 168. nepřijat
2693 93 106. nepřijat

Seznam uchazečů seřazený podle výsledku přijímacích zkoušek:

Pořadí Kód Počet bodů Rozhodnutí
1. 2347 147 přijat
2. 2293 141 přijat
3. 1901 140 přijat
4. 2441 136 přijat
5. 1321 135 přijat
6. 2687 135 přijat
7. 1789 134 přijat
8. 1877 133 přijat
9. 2153 132 přijat
10. 1447 132 přijat
11. 1151 132 přijat
12. 2069 132 přijat
13. 2549 132 přijat
14. 2591 131 přijat
15. 1289 129 přijat
16. 2399 129 přijat
17. 2339 128 přijat
18. 2621 128 přijat
19. 1559 128 přijat
20. 2333 126 přijat
21. 2243 125 přijat
22. 2281 125 přijat
23. 2027 125 přijat
24. 1861 125 přijat
25. 1013 125 přijat
26. 2179 124 přijat
27. 1429 124 přijat
28. 1873 124 přijat
29. 2593 123 přijat
30. 1063 122 přijat
31. 1427 121 přijat
32. 1229 121 přijat
33. 2081 120 přijat
34. 1693 120 přijat
35. 2377 120 přijat
36. 1979 119 přijat
37. 1523 119 přijat
38. 1153 119 přijat
39. 1277 118 přijat
40. 1181 118 přijat
41. 1297 117 přijat
42. 1433 116 přijat
43. 2161 116 přijat
44. 1697 116 přijat
45. 1549 115 přijat
46. 2053 115 přijat
47. 1373 114 přijat
48. 1973 114 přijat
49. 2297 114 přijat
50. 2083 113 přijat
51. 2383 113 přijat
52. 2531 112 přijat
53. 1621 112 přijat
54. 2633 112 přijat
55. 1571 111 přijat
56. 2447 110 přijat
57. 2417 110 přijat
58. 2411 110 přijat
59. 2371 110 přijat
60. 2137 110 přijat
61. 1579 110 přijat
62. 2221 109 přijat
63. 1361 109 nepřijat
64. 1381 109 nepřijat
65. 2239 108 nepřijat
66. 1777 108 nepřijat
67. 1033 108 nepřijat
68. 1759 107 nepřijat
69. 1583 107 nepřijat
70. 2503 106 nepřijat
71. 2617 106 nepřijat
72. 1741 105 nepřijat
73. 2657 104 nepřijat
74. 1217 104 nepřijat
75. 1459 104 nepřijat
76. 1303 104 nepřijat
77. 2473 103 nepřijat
78. 2017 103 nepřijat
79. 2269 103 nepřijat
80. 1129 103 nepřijat
81. 1187 103 nepřijat
82. 1307 103 nepřijat
83. 2141 102 nepřijat
84. 1399 102 nepřijat
85. 1597 102 nepřijat
86. 1811 102 nepřijat
87. 1237 101 nepřijat
88. 1601 100 nepřijat
89. 1997 100 nepřijat
90. 1319 100 nepřijat
91. 1637 100 nepřijat
92. 2543 100 nepřijat
93. 1709 99 nepřijat
94. 1009 99 nepřijat
95. 1123 99 nepřijat
96. 2663 98 nepřijat
97. 1607 96 nepřijat
98. 1787 96 nepřijat
99. 1619 96 nepřijat
100. 2099 95 nepřijat
101. 2309 95 nepřijat
102. 2609 95 nepřijat
103. 1301 94 nepřijat
104. 1481 93 nepřijat
105. 2671 93 nepřijat
106. 2693 93 nepřijat
107. 1783 92 nepřijat
108. 1999 92 nepřijat
109. 1117 92 nepřijat
110. 1061 92 nepřijat
111. 1669 91 nepřijat
112. 1439 90 nepřijat
113. 2111 90 nepřijat
114. 1867 90 nepřijat
115. 2039 90 nepřijat
116. 2683 90 nepřijat
117. 1453 90 nepřijat
118. 1231 89 nepřijat
119. 2459 89 nepřijat
120. 1327 88 nepřijat
121. 2143 88 nepřijat
122. 2557 86 nepřijat
123. 2207 85 nepřijat
124. 1721 83 nepřijat
125. 1931 83 nepřijat
126. 1667 82 nepřijat
127. 1109 99 nepřijat
128. 2131 92 nepřijat
129. 1471 91 nepřijat
130. 2267 90 nepřijat
131. 2647 90 nepřijat
132. 1499 90 nepřijat
133. 2003 90 nepřijat
134. 1213 88 nepřijat
135. 1283 87 nepřijat
136. 2213 87 nepřijat
137. 1259 86 nepřijat
138. 2357 85 nepřijat
139. - 140. 1019 85 nepřijat
139. - 140. 1087 85 nepřijat
141. 2393 84 nepřijat
142. 1871 84 nepřijat
143. 1913 83 nepřijat
144. 1879 83 nepřijat
145. 1831 82 nepřijat
146. 1663 82 nepřijat
147. 1511 82 nepřijat
148. 1747 81 nepřijat
149. 1249 81 nepřijat
150. 2423 81 nepřijat
151. 1627 81 nepřijat
152. 1409 80 nepřijat
153. 2311 80 nepřijat
154. 2389 79 nepřijat
155. 2521 78 nepřijat
156. 2237 78 nepřijat
157. 1699 77 nepřijat
158. 2087 77 nepřijat
159. 2351 75 nepřijat
160. 1889 75 nepřijat
161. 1801 75 nepřijat
162. 1193 74 nepřijat
163. 1823 73 nepřijat
164. 1543 73 nepřijat
165. 2089 73 nepřijat
166. 1091 73 nepřijat
167. 1609 73 nepřijat
168. 2689 73 nepřijat
169. 1039 73 nepřijat
170. 1201 72 nepřijat
171. 1291 71 nepřijat
172. 2029 70 nepřijat
173. 2477 68 nepřijat
174. 2539 68 nepřijat
175. 1021 67 nepřijat
176. 1531 67 nepřijat
177. 2203 66 nepřijat
178. 2381 66 nepřijat
179. 1723 65 nepřijat
180. 1367 64 nepřijat
181. 2011 64 nepřijat
182. 2341 63 nepřijat
183. 1487 62 nepřijat
184. 1489 62 nepřijat
185. 1097 60 nepřijat
186. 1483 60 nepřijat
187. 2467 60 nepřijat
188. 1613 60 nepřijat
189. 1657 59 nepřijat
190. 1987 59 nepřijat
191. 2113 58 nepřijat
192. 1993 57 nepřijat
193. 2129 55 nepřijat
194. 2579 55 nepřijat
195. 1223 54 nepřijat
196. 2273 53 nepřijat
197. 1949 52 nepřijat
198. 1733 52 nepřijat
199. 1049 51 nepřijat
200. 1279 51 nepřijat
201. 1907 50 nepřijat
202. 1493 50 nepřijat
203. 1163 50 nepřijat
204. 1753 48 nepřijat
205. 1933 48 nepřijat
206. 1031 48 nepřijat
207. 1553 43 nepřijat
208. 1423 42 nepřijat
209. 1069 41 nepřijat
210. 2551 41 nepřijat
211. 2437 40 nepřijat
212. 1093 40 nepřijat
213. 1847 40 nepřijat
214. 1171 38 nepřijat
215. 1567 38 nepřijat
216. 2287 37 nepřijat
217. 1051 37 nepřijat

 

Galerie: