Vernisáž: Portréty seniorů v rámci projektu sv. Anežka

Téma: 

V průběhu malování portrétu seniorů jsme s nimi navázali kontakt, navzájem si povídali o jejich minulosti, jaké měli povolání, rodinu. Získali jsme tak možnost poznat nejen jejich život, ale i navázat s nimi osobní kontakt.

Ve škole následně v rámci prezentací proběhla vernisáž jejich prací. Nechybělo ani odborné průvodní slovo k výstavě.

 

Martina Peterková

 

Celkově jsme v průběhu tohoto projektu získali mnoho nových zkušeností, vylepšili si své techniky malování a zavítali do míst, kam lidé našeho věku bohužel příliš nechodí. Bylo nesmírně zajímavé poslouchat, jak se události minulého století dotkly životů těchto osob a jaký pohled na svět mají po všech těch letech, které na něm strávili. Naučili jsme se, že obličej vypovídá o osobnosti opravu hodně a je pro malíře ctí ho zachytit.

 

Aurélie Puzrlová, 4. A

Galerie: