O krajinářském maratónu Českým krasem

Polojubilejní 15. ročník tradičního jarního výšlapu přilákal celkem 25 lidiček (letos převážně hostů) a vydařil se znamenitě – i díky příznivému počasí. Zejména co do dalekých výhledů to byla celodenní pastva pro oči, nechyběla však ani malebná zákoutí – třeba s jarními květinami.

Základní trasa vedla z Řevnic do Hořovic (došlo 8 statečných), nejobsazenější byl čtvrtmaratón Liteň – Bacín 499 m/m – Všeradice (asi poprvé jel i kočárek, v terénu přemisťovaný absolventy AG). Zvlášť pěkný byl následující úsek s obědem u ohně na Borku, zakončený sestupem k Litavce v Libomyšli – tam se odpojili půlmaratonci. I na posledních cca 10 km přišly ještě zajímavé podněty – rybník na kopci v Kočvarech, překvapivá vinice Johanka s rozhlednou Zvoničkou, stará sopka Otmíčská hora s úžasnou borovicí a s dřišťálovou džunglí, nečekaný židovský hřbitov či vyhlídky na Točník a závěrečná obnovená alej k hořovické nemocnici.

Odhadovaly se prapory (státní svátek, ale bylo jich jen 7) a zda potkáme hříbě (byla 3), říkaly se 2 Pamatovačky (ranní a půlmaratónská), cestou se hrála Doptávačka. Tyto drobnosti ještě zpestřily naše společné pohodové putování kousíčkem krásné země zvané Čechy.

(více foto viz  http://beta.arcig.cz/~lauschmann)

25.5. 2019

Zdeněk Lauschmann

Galerie: