Kantorský výlet: kolem Klecan

V sobotu jsme se vydali do členité krajiny kolem Klecan. Užili jsme si přírody, vyhlídek i klecanské fary, kde jsme poseděli a popovídali s Pavlem Kunešem. Zdena Lomová nám tu pověděla mnoho ze života Václava Beneše Třebízského, který tu před lety byl farářem.

Výlet ovšem začal malebnou Černou skalou s pěknými výhledy a utajenou pamětní deskou TGM. Následoval přesun na faru, odkud jsme se vydali do Klecanského háje za jeho pamětihodnostmi. Nejprve kolem studánky na vyhlídku a k místu poledního ohně; na teplý oběd jsme nezapomněli - opečené rohlíky, buřtíky a jiné dobroty přišly náramně k chuti.

Odpoledne nás cesta vedla ke dvěma významným stromům - obrovské turecké lísce a platanu, které tu uprostřed lesa rostou zcela neočekávaně. Neminuli jsme ani obelisk Pyramidu a mýtinku Benešovku s křížkem a před závěrečným sestupem jsme marně hledali zaniklé hradiště Pravý Hradec.

Cestou nás jako vždy Zdeněk Lauschmann povzbuzovat ňaminkami, a tak jsme všichni radostně došli až do Klecánek k přívozu, kterým jsme se přeplavili do Roztok. Odtud nás odvezl vláček zase zpět do Prahy. Celý den jsme si krásně užili, smáli jsme se my i sluníčko!

 

Z. Lauschmann

Galerie: