Geografická exkurze kvart do Polska

Téma: 

Doba konání: 24.-26.9.2019

Místo: Polsko – Osvětim, Krakov, Vělička

Účastníci: 50 studentů kvart + pedagogický dozor – Jana Chloupková, Michaela Truhlářová, Petr Tomášek

Odjížděli jsme v úterý brzy ráno (v 5.15) od školy autobusem CK Pragotour. Tato cestovní kancelář nám zajišťovala celý pobyt a program s místními průvodci.

Cesta po dálnici D1 proběhla bez problémů a během ní jsme shlédli tematicky vhodný film Schindlerův seznam. Odpoledne jsme dorazili do Osvětimi na prohlídku koncentračních vyhlazovacích táborů Auschwitz a Březinka. Měli jsme dvě česky mluvící průvodkyně a obě byly bezvadné. Prohlídka táborů je velmi emocionální a na všechny děti i na nás dospělé to silně zapůsobilo, tady si teprve každý uvědomil hrůzu nacismu. Myslím, že na to nikdo nezapomene.

Návštěvu Osvětimi bych doporučila všem lidem.

Po prohlídce táborů jsme přejeli do Krakova, kde jsme byli ubytováni v nepříliš kvalitním hostelu. Výhodou byla jeho blízkost centra, kam se všichni šli večer podívat na večerní Krakov.

Ve středu po snídani jsme absolvovali prohlídku města s naší průvodkyní – hrad Wawel, návštěva katedrály na Wawelu s audioprůvodcem (velmi přínosné i z hlediska dějepisného), prohlídka centra města a Mariánské baziliky. Po rozchodu na individuální oběd jsme se autobusem přesunuli do Věličky na prohlídku historického solného dolu. Ve dvou skupinách s místními průvodci jsme sestoupili do hloubky 160 metrů do devátého patra pod zemí. Tam jsme za tři hodiny prošli část chodeb z celkové délky 250 km, viděli jsme způsob středověké těžby soli, řadu solných soch, jezírek a obrovských vytěžených prostor. Na povrch nás vyvezli výtahem.

A pak už nás čekala jen dlouhá cesta domů, kterou nám zpestřil opět tematický film - Deník Anny Frankové. Do Prahy jsme dorazili ve čtvrtek v 1.30 v noci. Několik dětí proto spalo ve škole.

Exkurze byla zajímavá a poučná, studentům se líbila. Opět se ukázalo, že učení prožitkem v terénu s mezipředmětovými vazbami je účinné a trvalé. Zážitky z Osvětimi jsou skutečně nezapomenutelné.

 

V Praze: 1.10.2019

Jana Chloupková

Galerie: 
Obrázek k článku Geografická exkurze kvart do Polska
Obrázek k článku Geografická exkurze kvart do Polska
Obrázek k článku Geografická exkurze kvart do Polska
Obrázek k článku Geografická exkurze kvart do Polska
Obrázek k článku Geografická exkurze kvart do Polska
Obrázek k článku Geografická exkurze kvart do Polska
Obrázek k článku Geografická exkurze kvart do Polska