Exkurze 1.A ve Strahovském klášteře

Pondělí 3. 6. jsme si trochu okořenili. Místo čtyřhodinovky hudebky jsme s profesorkou Silkenovou vyrazili do Strahovského kláštera. Tam na nás čekal pan Vladimír Roubal. Ten nám nejdříve na modelu ukázal celý klášter, který byl založen roku 1143. Nachází se v něm kostel Sv. Rocha (ochránce před morem) a kostel nanebevzatí panny Marie. V tomto klášteře sídlí Premonstráti (též norbertýni), založeni Norbertem Santenem, kteří nosí bílý šat.

Po takovémto uvedení do kláštera jsme se přes zakristii přemístili do kostela nanebevzatí panny Marie. Cílem celého výletu byly ovšem varhany. V kostele byly troje. Jedny malé (positivy) v kapličce. Pak v kněžišti střední a na kůru jedny obrovské. V nich je 4 500 píšťal a postavil je Franc Fasman roku 1742.

Vladimír Roubal je povoláním varhaník a tak nás obeznámil se všemi částmi varhan i s hudebními ukázkami.

Závěrem výletu byla píseň Ave verum corpus, kterou nám zazpívala naše profesorka za doprovodu varhan. Na 5. hodinu jsme dorazili jen tak tak, ale výlet jsme si užili.

 

Nikola Skripni, 1.A

Galerie: