Školní asistent – Arcibiskupské gymnázium

Školní asistent – Arcibiskupské gymnázium

  • místo – Praha (Korunní 2 – hned u výstupu z metra Nám. Míru)
  • nástup od září 2018
  • doba určitá do 8/2019 s možnou další návazností
  • celý úvazek (můžeme rozdělit i mezi dvě osoby)
  • tabulkový plat, benefity

zaměstnanecké benefity

  • příspěvek na stravování
  • vzdělávací kurzy
  • Sick days – 3 dny/rok
  • tvůrčí a přátelský pedagogický kolektiv

Náplň práce:

Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou, pomáhá při rozvoji a organizaci mimoškolních a volnočasových aktivit, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování. Pomáhá s organizační podporou pedagogických pracovníků při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Požadujeme:

Minimálně střední vzdělání s maturitou a absolvování kvalifikačního kurzu pro asistenta pedagoga.

Podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (doložená výpisem z rejstříku trestů), odborná způsobilost a znalost českého jazyka v rozsahu stejném jako je tomu u pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění.

Své životopisy zasílejte nejpozději do 31. května 2018

na adresu mrzilek@arcig.cz. S dalšími dotazy se obracejte na PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek 226 211 212

 

Andrea Hora Krausová

Galerie: