Přijímačka z matematiky nanečisto

PŘIJÍMAČKA Z MATEMATIKY NANEČISTO

se bude konat v ÚT 27. 3. 2018 , a to jako zkouška otevřená tedy pro všechny zájemce z řad kurzistů i veřejnosti.

Jsou na výběr 3 časové možnosti: 13.50-14.55 ; 15.10-16.15 ; 16.25-17.30.

Zkouška proběhne v budově AG (adresa viz výše) – zast.MHD Náměstí Míru, sraz ve vestibulu školy vždy 5 minut před začátkem hodiny.

Kurzisté – zdarma a nepodávají přihlášku, počítá se s nimi automaticky.

Pozor na změnu časů! Začátky: 13.50; 15.10; 16.25 (posun kvůli času práce 60 minut.)

Pro veřejnost – účastnický poplatek 100 Kč, platba hotově na místě, přihláška viz níže.

S sebou: psací a také rýsovací potřeby, nekurzisté účastnický poplatek.

Vlastní zkouška je písemná, jde o 14 -16 úloh, u některých se odpověď se volí z nabídky, aspoň v jedné úloze se rýsuje. Čas práce 60 minut.

VYHODNOCENÍ + rozbor řešení jednotlivých úloh: ÚT 3.4. 2018 už opět v časech kurzů (od 13.50 - 14.35 resp. 14.45-15.30 resp. 15.40-16.25), sraz ve vestibulu vždy 5 minut před začátkem hodiny.

Přihlášky, dotazy, připomínky: kurzy.m@arcig.cz, lauschmann@arcig.cz

Přihlášky přijímáme do vyčerpání kapacity zkušební místnosti, rozhoduje datum podání.

13. 2. 2018

Za AG RNDr. Zdeněk Lauschmann

776 153 793, 226 211 215, 224 251 877

Galerie: