O 38. Zpívání na schodech AG

I jediná zkouška stačí hudebně pohotovému lidu AG, aby velmi obstojně zazpíval ne úplně jednoduchý kánon a další píseň – už známější. Našli se i hudebníci a školní pospolitost se potěšila krásným společným zpíváním, s nádherným jarem za okny.

/Zaznělo: 4-hlasý kánon Shalom chaverim a spirituál Jednou budem dál./

Zdeněk Lauschmann

Galerie: