Francouzská výměna za dveřmi

Výměna s gymnáziem Saint Vincent v Rennes

  • V Praze 10/4 - 18/4 2018
  • V Rennes 25/5 - 2/6 2018

Počet žáků: 22, pro žáky kvart, kvint, sext, případně septim

Cena: 7 000 Kč (celková cena kromě kapesného)

V případě zájmu přineste vyplněnou a podepsanou přihlášku do kabinetu 308 a uhraďte zálohu 4000 Kč do konce února 2018.

číslo účtu školy: 304547021/0100

variabilní symbol: 2505
v poznámce: Vaše jméno, třída, Francouzská výměna
 
 
V příloze najdete přihlášku a podrobné informace.
Vedoucí výměny: Klára Paseková
Galerie: