Český Krumlov podruhé

Po krátké procházce parkem jsme se dostali ke galerii Egon Schiele Art Centrum, kde se koná výstava ,,Pohled ženy“, na kterou naše třída do Českého Krumlova přijela.

V prvním sále byly vystaveny díla autorek, které se zde účastnily sympozia a které byly součástí výstavy „Pohled ženy“. Z prvního sálu jsme se přesunuli do tzv. hlavního barokního sálu, jehož prostory využili pořadatelé k vystavení děl Marie Blabolilové a k uvedení návštěvníka do tvorby této autorky. Na většině jejich obrazů návštěvník vidí interiéry bytů, někdy z období 70. let a pořadatelé v tomto sále dokonce i model takového bytu postavili. V jedné části můžeme vidět i ,,Ukřižování“, a to hned na několik způsobů. Některé obrazy jsou malované pro tuto autorky typickou válečkovou metodou, kdy autorka nejdříve použije váleček s určitým vzorem a až na to poté maluje obraz. Na jejích dílech v této místnosti je také zvláštní, že některé z nich jsou malovaná na linoleum. Ve třetí místnosti můžeme vidět obrazy rostlin a také krajiny. Tato místnost navazuje na místnost čtvrtou, ve které jsou obrazy autorčiných koček, které jsou mimochodem jedinými živými stvořeními, které od Marie Blabolilové můžeme na této výstavě vidět. Další dvě místnosti, ve kterých jsou představeny grafiky, též od M. Blabolilové, na sebe volně navazují. Nejčastějšími náměty jsou krajiny, interiéry a město. Teď už ale dostáváme po schodech nahoru do šesté místnosti, kde na nás už netrpělivě čeká Magdalena Chaya Rajnošová a její biblické náměty. Tak by se dala ve stručnosti popsat celá další místnost, ale na M.Ch. Rajnošové je nejzajímavější její příběh. Dlouhá léta žila v zahraničí a k hlavnímu tématu svých obrazu: poušti se dostala v Izraeli, protože poušť ji zaujala, jako asi nic před tím. Pro její tvorbu jsou dále typické velké formáty, světlo, duchovní rozměr a jak už jsem zmínil, také biblické náměty. Chodbou přijdeme do místnosti sedmé, ve které najdeme hlavně skicy Egona Schieleho a fotky z jeho života. V předposlední, osmé místnosti, najdeme sošky a hlavně velkou sochu Egona Schieleho, které vytvořila Ikoku Myazaki a ze kterých udělala Bernadette Huber animovaný film, který můžeme zhlédnout v místnosti poslední.

Poté jsme z výstavy s hlavami plnými emocí odešli a následoval rozchod. Poznali jsme tedy krásy Českého Krumlova a následovala již jen svačina. Poté už jsme jen došli zpět k autobusu a již po třech hodinách jsme byli zpět v srdci Evropy.

Matěj Kincl, 3. A

Galerie: