38. Zpívání na schodech AG: čt 26. 4. 2018

Různé velké akce tohoto závěrečného týdne našich oktáv totiž umožňují jen jedinou zkoušku, která proběhne ve středu 25.4. o velké přestávce v aule.

Krátce zkusíme a ve čtvrtek pak ve 2.patře v 10.05 provedeme:

1) píseň JEDNOU BUDEM DÁL (3 sloky) + kytary, housle, flétny, … - doneste!

2) čtyřhlasý kánon SHALOM CHAVERIM : 1.hlas oktávy, 2.hlas primy-kvarty, 3.hlas kvinty-septimy, 4.hlas vyučující; nejdřív 2x unisono, pak hlasy - každý 2x

Určitě to zvládneme! Přijďte hrát – zpívat – poslouchat!

Ve zdar této akce věří a všem účastníkům předem děkuje

22. 4. 2018

Zdeněk Lauschmann

Galerie: