Studentské prezidentské volby

Téma: 

V úterý 12. prosince odevzdávali studenti Arcibiskupského gymnázia hlasovací lístky ve Studentských prezidentských volbách. Studentské volby, které tentokrát předchází skutečné prezidentské volbě konající se v lednu roku 2018, organizuje společnost Člověk v tísni. Na průběh voleb dohlížela školní volební komise pod dohledem školního garanta voleb, pana profesora Peška.

Volební účast v prezidentské volbě znatelně přesáhla tu z parlamentních studentských voleb, které se na AG konaly v říjnu tohoto roku, a zastavila se na čísle 93 odevzdaných hlasů. Po součtu všech hlasů se na prvním místě umístil Pavel Fischer se 47 procenty, za ním s odstupem Jiří Drahoš se 34 procenty. Arcibiskupské gymnázium se tak opět vymklo celorepublikovému výsledku, kde nejvyšší počet hlasů získal Jiří Drahoš, obdržel přes 33 procent hlasů, druhý nejvyšší počet pak připadl úřadujícímu prezidentu republiky Miloši Zemanovi, který obdržel necelých 20 procent hlasů. Prezident Zeman na AG naopak dosáhl až pátého místa se dvěma procenty hlasů. Za Jiřím Drahošem se na AG s velkým odstupem dále umístili Marek Hilšer a Mirek Topolánek na třetím a čtvrtém místě. Michal Horáček a Jiří Hynek se umístili až za prezidentem Zemanem na šestém a sedmém místě se ziskem pouze okolo jednoho procenta hlasů. Podrobné výsledky voleb na AG jsou dostupné také v grafu níže, celorepublikové výsledky jsou pak zveřejněny na webu organizace Člověk v tísni.

Studentské prezidentské volby reflektují velkou změnu českého ústavního pořádku, kde se zákonodárce rozhodl svěřit pravomoc volby prezidenta republiky přímo do rukou občanů. Velká zodpovědnost, kterou takto občané dostali, zajisté předpokládá i zájem a informovanost o prezidentské volbě. Studenti AG se v této simulované volbě mohli efektivně připravit na chvíli, kdy i oni budou s touto velkou zodpovědností napřímo konfrontováni.

Za školní volební komisi ve složení Emma Gerginova, Anna Svobodová a Kateřina Hradiláková

Richard Mašek

Galerie: