Primy v planetáriu

Společně s paní profesorkou Truhlářovou a paní profesorkou Provazníkovou jsme zhlédli film o holčičce, která letěla do vesmíru a podstupovala různé kvízy a otázky v kulatém kině. Film nás pobavil a naučil spoustu nových informací o vesmíru.

 Po filmu jsme šli do další části planetária, kde jsme si mohli vyzkoušet třeba kolik by vážila plechovka Coca-Coly na jaké planetě, nebo jak je Měsíc osvětlen z jakého úhlu. Mohli jsme se zde i zvážit a zjistit kolik bychom my vážili na jaké planetě.  Byl tu také třeba asi metr a půl velký glóbus souhvězdí. Někteří si zde dokonce koupili pohled s vesmírem. Byla tam taky místnost na jídlo. Čas velmi rychle utekl a než jsme se nadáli, uběhly tři hodiny a museli jsme se vrátit do školy. Podle mě bychom měli paní profesorce Truhlářové a paní profesorce Provazníkové za tuto akci být dosti vděční a myslím, že to opravdu stálo za to. Doufám, že ještě bude nějaká taková akce. Děkujeme, paní profesorko!

Emma Cejpová, 1. A

Galerie: