Přednáška O derivacích

Dne 9.10. 2017 jsme se (V.B) vypravili do Matematického Ústavu Akademie Věd ČR. Sraz byl v 8:45 před budovou Ústavu v Žitné ulici. Přednáška byla pořádána v rámci Týdne vědy a techniky. Přednášejícím byl Doc. RNDr. Marián Fabian, DrSc. a tématem přednášky byly, jak už asi víte, derivace. Nejdříve pan docent začal příkladem s průměrnou rychlostí automobilu, na kterém nám ukázal rozdíl mezi rychlostí průměrnou a okamžitou rychlostí. Ta je mimochodem derivací funkce vzdálenosti za čas v určitém bodě. Pak jsme se dozvěděli o derivaci obecně, že vlastně zkoumá poměr odchylky ve výsledku a odchylky v hodnotě proměnné, zapsané jako známé df/dx. Pak byla na řadě trocha historie, a samozřejmě zaznělo jméno Gottfrieda Leibnitze. Poté pár dalších příkladů, a dostali jsme se k zajímavostem, jako například spojité funkci, která nemá derivaci v žádném bodě. Tvar této funkce nám pan docent ilustroval ruční pilou – kaprem. Později jsme se ještě dotkli tématu derivací funkce o dvou proměnných, a už byl pomalu čas vrátit se do školy. Přednáška byla mimořádně zajímavá a poutavě podaná, takže jsme si ji všichni užili. K tomu určitě dopomohlo i to, že látka byla podávána velmi srozumitelně. Celkově se jednalo o velice příjemné ozvláštnění výuky.

text: V. Tax, fotografie: Matematický ústav

Galerie: