Domácí příprava - dotazník pro studenty

Téma: 

Kolik času trávíte učením a dalšími školními povinnostmi? Jak náročné jsou v tomto směru jednotlivé předměty? Rádi bychom to zjistili. 

Prosíme vyplňte dotazník na https://priprava.arcig.cz do středy 14. 6., bližší informace vám poskytnou třídní učitelé.

Moc děkujeme za poskytnutí pravdivých a podrobných údajů!

Galerie: