Členská karta klubu Dvojka pro přátele kultury

O co jde? Klub Dvojka pro přátele kultury byl založen, aby přispěl k rozvoji kulturního dění v MČ Praha 2 prostřednictvím zapojení kulturních aktérů a občanů Prahy 2, kteří mají rádi kulturu a věnují se jí ve svém volném čase. Členům poskytuje aktuální informace o příležitostech ke kulturnímu vyžití z oblastí hudby, divadla, filmu, četby, výtvarného umění apod. Členové mohou využít určitá zvýhodnění v podobě speciálních nabídek a slev na nákup zboží, služeb či vstupenek u partnerů.

Podmínka členství je však dosažení plnoletosti a trvalé bydliště na území městské části Praha 2. Arcibiskupské gymnázium získalo 10 členských karet, které je možné si zapůjčit v kanceláři 009.

Co získáte?

Přehled o kulturním dění na Praze 2 – je zveřejňován na stránkách MČ Praha 2 a zároveň rozesílán členům. Arcibiskupské gymnázium, jako člen, bude zasílané kulturní nabídky zveřejňovat na FB stránkách ŠK DDM AG, které jsou vymezeny pro volnočasové aktivity Arcibiskupského gymnázia.

Slevy na vstupy – podmínky jednotlivých slev jsou uvedeny v přehledu partnerů poskytujících slevy, nebo u jednotlivých pozvánek na akce – viz FB ŠK DDM AG

Pravidla pro užití členské karty AG

Členskou kartu Arcibiskupského gymnázia mohou využít současní studenti, absolventi, učitelé a rodiče žáků.

Zapůjčení je možné v kanceláři 009 v den konání akce po předchozí rezervaci na emailu krausova@arcig.cz a to maximálně měsíc předem. Kartu je nutné vrátit hned následující den, aby byla k dispozici dalším zájemcům. Máme k dispozici 10 členských karet, přednost má dřívější rezervace. V případě většího zájmu bychom požadovali potvrzení účasti. Porušování pravidel by mohlo vést k omezení možnosti využívání této výhody.

Užitečné odkazy

Stránky Klubu Dvojka pro přátele kultury zde

Přehled akcí klubu zde

Přehled kulturních akcí partnerů zde

Přehled partnerů poskytujících slevy zde

 

Andrea Hora Krausová

Galerie: