Slavnostní adventní koncert Sboru a orchestru AG

Minulé pondělí, 5. 12., se uskutečnil v prostorách Anežského kláštera Slavnostní adventní koncert Sboru a orchestru AG. Studenti pod vedením Mgr. Igora Angelova a za doprovodu souboru historických nástrojů Polyfonion divákům představili hudbu doby Karla IV. Jan Potměšil doprovodil skladby recitály z autobiografie Římského císaře.

Ten, kdo koncert nestihl, si ho bude moci poslechnout na novém CD, které vyjde v příštím roce a atmosféru okusit na video sestřihu, na který se můžete těšit zde na webu školy.

Začátkem ledna se Sbor představí na Vánočním koncertě v aule školy, kam jste srdečně zváni.

Marie Trefná, sbor AG

Galerie: