Pozvánka na schůzku Rady rodičů AG 14.11.

Zveme rodiče žáků AG na schůzku Rady rodičů, která se uskuteční v pondělí 14.11.2016 od 18:00 v Kavárně U Svaté Ludmily.

Program schůzky:

  1. Stav členské základny, volba nových členů
  2. Finanční informace
  3. Výsledky revizní zprávy
  4. Maturitní ples 2017/plesový výbor
  5. Plán akcí na školní rok 2016/2017
  6. Informace pro rodiče na třídní schůzky
  7. Diskuse/různé

Srdečně zve za Radu rodičů AG Dagmar Šenová

 

Galerie: