Poděkování za příspěvky od rodičů

Milí rodiče,

touto cestou vám Rada rodičů velice děkuje za dobrovolné příspěvky, které jste poskytli buď přímo na třídních schůzkách, nebo které jste poslali na účet Rady rodičů. V hotovosti na třídních schůzkách se vybralo celkem 20.040,- Kč a k 5.12.2016 evidujeme na účtu přibližně další 3.000,- Kč. Je vidět, že máte zájem na tom, aby vaše děti studovaly v příjemném prostředí a měly dostatek pomůcek. Jak již bylo řečeno, letošní příspěvek by měl být využit na zřízení anglického klubu.  

Pokud jste z jakéhokoli důvodu zatím neměli šanci přispět nebo chcete dále přispět, můžete tak učinit bezhotovostně na účet RRAG, a to č. 2100504643/2010. Pokud potřebujete potvrzení o poskytnutném finančním daru do svého daňového přiznání, tak kontaktujte naši pokladní, paní Benediktovou.

Děkujeme za všechny dary! Věřte, že děti budou nadšené!

Jakub Vacek, rada rodičů


 

Galerie: 
Ilustrační obrázek