Můj den s fyzikou

Téma: 

Přečtěte si, jak vidí kolem sebe fyzikální zákony studenti sekundy:

Tomáš: Ráno po cestě na zastávku jdu rovnoměrným přímočarým pohybem. V autobuse se při prudkém brždění snažím podle Newtonova pohybového zákona setrvávat v pohybu. Do školy nesu svoji tašku o hmotnosti 8 kg, která je přitahována k Zemi silou 80 N. Večer mi maminka vaří vajíčko. Ponoří je do hrnce s vodou. Vajíčko se vaří při 100°C asi 10 minut.

Klára: Občas se stane, že je venku náledí. Boty nám všem podkluzují, protože na ledě je mnohem menší tření než na čistém suchém chodníku. Ve škole si zapisujeme poznámky do sešitů. Je to vlastně viditelná trajektorie propisky, která se pohybuje křivočarým nerovnoměrným pohybem.

Barborka: Když nasednu do autobusu, zjistím, že nemám saxofon. Rychle vyskočím ven a dopadnu kousek dál po směru pohybu podle zákona setrvačnosti. Cestou zpět vidím na staveništi jeřáby a kladky.

Vojta: Na kroužku taekwonda se pokouším pomocí páky ubránit nepříteli. Cestou domů se občas sklouznu po zamrzlé louži, kde využívám malé třecí síly.


 

Galerie: