Filmové plakáty kvint

Téma: 

V druhé půlce listopadu a na začátku prosince jsme se v hodinách estetické výtvarné výchovy věnovali tvorbě plakátů. Každý si mohl vybrat téma, na které plakát vytvoří i způsob tvorby. Bylo velmi těžké se pro něco rozhodnout, a tak jsme pro inspiraci shlédli několik ukázek z filmové tvorby dvacátého století. Viděli jsme krátký československý film Sběrné surovosti a několik upoutávek na pár dalších snímků, například na němý německý hororový film Upír Nosferatu. Výsledkem naší práce jsou, dle mého názoru, velice zdařilá zpracování zajímavých, nejen filmových, témat.

Hana Patočková, 5.A

Galerie: