13. Čtyřiadvacítka – Chrustenická – 22. 10. 2016

Čtyřiadvacítka – od rána

V 9.45 hodin jsme se setkali na nádraží v Loděnici. Byla vyhlášena „denní“ Pamatovačka, odpočítali jsme se (24) a po nedlouhé době jsme dorazili k Chrustenické šachtě. Prošli jsme si ji a poslechli si spoustu zajímavostí týkajících se zdejšího regionu a historek z natáčení filmů v šachtě.

Zdrželi jsme se o něco déle než jsme původně plánovali, takže byl akorát čas na oběd. Najedli jsme se u ohně, prolezli dírou v plotě a pokračovali lesem a přes Kačák dál směr Lhotka. Cestou jsme si zahráli hříčku Uprchlí tygři. O pár kilometrů později v Železné u nejstaršího jeřábu břeku v ČR jsme posvačili a už po západu slunce odešli do naší příští zastávky, Hýskova v údolí Berounky.

Po prvním nezdařilém pokusu jsme doplnili vodu (v druhé hospodě za 20Kč) a vyrazili nahoru na Zdejcinu – to už za úplné tmy. Chvíli jsem stoupali po silnici a při první možnosti uhnuli na mírně riskantní cestu vedoucí přímo vzhůru. Po zanedbatelných problémech s nabitými ohradníky jsme dorazili na zelenou značku (podle mapy červená) a vydali se směrem k Berounu.

Část se 3 km před cílem odpojila a počkala na nádraží, zatímco odvážnější většina si ještě nasbírala dříví o poseděla u večerního ohně. Po něm jsme lehkým klusem zvládli zbytek cesty. Naštěstí jsme měli dostatečnou časovou rezervu, takže jsme poslední vlak v klidu stihli.

Aneta Dvořáková, 3.A

 

Pro úplnost: 13. Čtyřiadvacítka – Chrustenická – 22.10. 2016

účast 0-24h 12 osob, celkem 25, pěšky 10+14+10=34 km, odpočinek nad ránem od 4.30 na nádraží Loděnice, 4°C;

prvních nočních 10 km Srbsko – Loděnice: přes Bubovické vodopády (sice tekly málo, ale stejně jsou ty tůně a kaskády mezi skalami krásné), cestou ztráta karimatky – šťastně znovunalezena; dále lesy a pláněmi kolem Špičatého vrchu opět dolů do Loděnice, zesílené podzimní vůně; chvílemi Měsíc, v mezerách mezi mraky také hvězdy; v závěru cesty podivný sloup „tmavého světla“ od země vysoko k nebi (nevysvětleno)

Odhadovka: v noci –?uvidíme nějakého savce? – viděli jsme (koně na pastvině); od rána – přes kolik tekoucích vod půjdeme? – šli jsme přes 7 vodotečí

Pamatovačka 0-24: Bůh stvořil člověka, protože ho opice zklamaly. Pak už na jakékoli další pokusy rezignoval. (Mark Twain)

Pamatovačka 9-17: Hloupost je lenost ducha a lenost je hloupost těla. (L. A.Seneca)

Z.Lauschmann

Galerie: