Zápis ze zasedání Žákovské rady 27. 1. 2015

Poslední zasedání ŽR se zaměřilo především na stanovení reálných hmatatelných cílů a promýšlení jejich realizace (viz zápis). Za zvláštní pozornost stojí především připravovaný projekt "FÓRUM NÁSTĚNKA" pro zlepšení komunikace mezi vedením školy a studenty, který bude spuštěn v nejbližších dnech, nebo naše snaha prosadit zamykatelné kabinky na pánských toaletách ve všech patrech.

Pokud byste měli sami jakékoliv problémy, dotazy nebo prekérnosti, které bychom měli podle vás řešit, neváhejte se obrátit na své třídní zástupce.

Příští zasedání se uskuteční nejspíše v týdnu 9. - 13. 3. 2015.

Zachovejte nám přízeň a užijte si prázdniny!

Za Žákovskou radu AG
Matěj Jirsa, její mluvčí

Příloha: 
Galerie: