Zápis ze zasedání Školské rady 24. 6. 2015

Přítomní členové ŠR: pí Tomášková, pí Cvachová, pí Špačková, pí Linková, p. Dostál, p. Pelech, p. Staněk, p. Verner

Omluven: p. Mrzílek

Host: p. ředitel Mašek

P. ředitel Mašek zahájil zasedání v 17:00 hod. v učebně

1. Pí. Tomášková seznámila Školskou radu se svým návrhem úprav jednacího řádu.

ŠR schvaluje svůj jednací řád v navrhovaném novém znění

Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

 

2. Školská rada zvolila za svou předsedkyni pí. Cvachovou.

Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

Pí Cvachová se ujala řízení zasedání.

 

3. P. Ředitel Mašek seznámil ŠR s rozpočtem na školní rok 2015/2016.

Rozpočet byl projednán školskou radou.

 

Dotaz zástupců studentů – p. Staněk a p. Verner: návrh projednání dotace na fungování školního časopisu v hodnotě 10000,- Kč. P. ředitel Mašek ujistil zástupce studentů, že škola je otevřena podpoře.

 

4. Zástupkyně pedagogických pracovníků pí Špačková žádá o renovaci dívčích WC. Renovace bude provedena v 1. A ve 3. Patře.

 

5. Aktualizace školního řádu

Pan ředitel Mašek rozešle návrh školního řádu elektronicky a tento návrh se také elektronicky projedná.

 

Zapsal: Marek Pelech

Galerie: