Zápis ze schůze RR 26. 5. 2015

1) Úkoly z minulého jednání:

 • Spolupráce se Žákovskou radou – v září bude ŽRAG (prof. Špaček) kontaktovat pí. Šenová. RR může pomoci realizovat některé nápady žákovské rady.
 • Školní jídelna: p. Zvonař a pí Šenová i Černohorská konstatovali, že kvalita jídla je uspokojivá. Navrhují malou odměnu (bonboniéru) kuchařkám. Dotazník stravování: požádáme Stravovací komisi, příp. p. ředitele, aby upravený dotazník rozeslal všem rodičům. Přes Stravovací komisi požádáme o prodloužení výdejní doby jídelny o 15 minut.
 • Cena RR: plakátek dodnes nevisí ve škole. P. Bernard bude ihned požádán o uvedení aktuality. Pí Rosenbaumová vytiskne plakátky v barvě a její děti je vyvěsí po škole. Změna termínu nebude, do konce května, tj do neděle je možné nominovat kandidáty.
 • Školní web: fotky z Nejhezčí třídy jsou teď v aktulitách na školní homepage.
 • Dobrovolný příspěvek na práci RR: během prvních třídních schůzek v následujícím školním roce se rodiče dozvědí, že práci RR mohou podpořit svým dobrovolným příspěvkem. (kdo a jak to bude prezentovat? P. ředitel v rozhlase? Někdo z RR osobně ve třídách? Co třídy bez zástupce RR?)
 • Setkání budoucích primánů proběhne 2.června od 16 hod. Pí Konečná bude v obou budoucích primách prezentovat RR i formu sponzorování činnosti RR.
 • Stav hospodaření RR: pí Benediktová s pí Konečnou připraví zprávu a do poloviny června rozešlou
 • akademie – žádné změny, příspěvek byl prof. Špačkem akceptován. Proplacení proběhne koncem roku po Akademii
 • změna stanov RR pí. Kotrlá a Nováková připravují seznam nutných změn podle NOZ. Ke změně musí dojít do roku 2016. Zatím beze změny

2) Plán na příští školní rok – odsouhlasené akce:

 • Cena RR
 • Podpora Agory
 • Podpora sboru
 • Almary spolu s Jarmarkem
 • Nejhezčí třída – tentokrát v lednu

3) Změny v předsednictvu RR

 • Pí Konečná i pí Adámková složily funkce. Přijetí nominace na předsedu zvažuje p. Herian, na místopředsedu pí. Černohorská.

4) Padl návrh na podporu panelové diskuse na téma Islám – náboženství nebo ideologie. Po diskusi byl návrh na podporu stažen.

Přítomní:
MUDr. Miloslav Zvonař, Jakub Vacek, Jana Rosenbaumová, Milan Herian, Jana Nováková, Šárka Adámková, Vilema Benediktová, Dagmar Šenová, Jiří Marušiak, Julia Černohorská
Zapsala Šárka Konečná

Galerie: