Zápis z jednání Rady rodičů 17. 2. 2015

Přítomní: MUDr. Miloslav Zvonař, Richard Mašek, Jiří Marušian, Júlia Černohorská, Milan Herian, Dagmar Šenová, Miroslav Friml, Helebna Pelantová, Jakub Vacek, Marie Kotrlá, Jana Rosenbaumová,Jana Nováková, Šárka Konečná

Program:

  1. vyúčtování plesu
  2. cena Rady rodičů
  3. sponzorování Agory
  4. japonská delegace na AG
  5. změna stanov Rady rodičů
  6. nejhezčí třída, sběr víček, Akademie ad.

1) Vyúčtování plesu dosud není uzavřeno, předběžně je očekáván zisk ve výši asi 60 tis. Kč. Pan Friml ukončí z osobních důvodů činnost pokladníka RR k 28. 2. 2015. Pokud nebude mít RR nového pokladníka do konce února, předá pan Friml pokladnu dočasně paní Konečné.

2) RR se dohodla, že poskytne pro Cenu RR odměny v celkové maximální výši 8 tis. Kč. Uzávěrka pro podávání návrhů je 31. května 2015. Cena RR bude propagována ve škole i mimo ni, mj. bude k podávání návrhů vyzvána Žákovská rada AG (zajistí p. ředitel Mašek). Předání ceny proběhne po mši svaté na závěr školního roku v kostele Sv. Ludmily.

3) RR odsouhlasila sponzorování letošní Agory částkou 6 tis. Kč.

4) Pan dr. Zvonař a p. ředitel Mašek informovali RR o vzniku spolupráce mezi AG a japonskou školou Uto v prefektuře Kumamoto. Díky laskavé pomoci paní Sálové byly navázány kontakty a uskutečnila se návštěva pana ředitele v Praze. Spolupráce by se měla dále rozvíjet v oblasti přírodních věd a AG obdrželo na tuto spolupráci sponzorský dar od dr. Zvonaře.

5) Paní dr. Nováková se postarala o registraci RR u Městského soudu v Praze a spolu s paní Mgr. Kotrlou pracují na návrhu změny stanov tak, aby odpovídaly novému občanskému zákoníku.

6) Sběr víček bude obnoven, o organizaci bude pečovat p. Herian, výnos je určen na podporu invalidního chlapce z Kostelce nad Černými Lesy.

Proběhne 2. ročník soutěže o nejhezčí třídu, s podtitulem stimulujícím tvořivost a originalitu. O akci bude pečovat paní Černohorská a paní Šenová. Odměněna bude jedna třída z vyššího gymnázia a jedna z nižšího, každá obdrží cenu v hodnotě asi 1500,- Kč a cena bude určena ke konzumaci.

RR odsouhlasila na žádost p. Špačka finanční podporu školní Akademie ve výši 2000,- Kč.

7) Návrh p. Heriana pro příští jednání RR: žádat všechny rodiče AG o příspěvek ve výši 100,- Kč na činnost RR, aby tak RR mohla hospodařit s větším rozpočtem a výrazněji podporovat činnost studentů AG.


Jednání skončilo ve 20:30 hod.

 

Zapsal: R. Mašek

Schválila: Š. Konečná

Galerie: