Velikonoční Mesiáš

Téma: 

Srdečně Vás zveme na Nedělní koncert duchovní hudby - 12. 4. v 18:30 do kostela Sv. Ignáce na Karlově náměstí. Zazní velikonoční část slavného oratoria v podání Sboru a orchestru Arcibiskupského gymnázia.

Program:

G. F. Händel - Messiah (part II.)

Sólisté:

  • soprán - Lucie Wollnerová
  • mezzosoprán - Markéta Polová
  • alt - Terezie Dynybylová
  • tenor - Dušan Růžička
  • bas - Radek Seidl

Za Sbor a orchestr Arcibiskupského gymnázia
Igor Angelov

Galerie: