Školní kaplan nabízí a zve

Srdečně vás všechny zvu na pravidelné mše svaté, které jsou slouženy v naší kapli každou středu a pátek v 7.30.

Také nabízím možnost svaté zpovědi nebo duchovního rozhovoru a to každý čtvrtek od 12 – 15 hodin v kabinetu č. 508.

Také zvu na adoraci, která se koná každý čtvrtek o velké přestávce od 10.00-10.15., nebo na jinou vhodnou chvíli ke ztišení a naslouchání našemu Pánu v naší školní kapli, která je srdcem naší školy.

Ježíš nás vyzývá a zve: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.“ Kéž bychom uvěřili těmto Kristovým slovům, možná bychom se začali více spoléhat na Něho a ne pouze na sebe. Naši předkové to vyjádřili krásnými slovy: „Marné lidské namáhání bez Božího požehnání.

Váš kaplan Damián

Galerie: 
Kaple sv. Františka a Kláry