Přihlašování do seminářů 2015/2016

Téma: 

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ DO SEMINÁŘŮ 2015/2016

Ve školním roce 2015/2016 je v počáteční nabídce 50 seminářů. Nabídka obsahuje charakteristiky a specifikace seminářů podle ročníků, pro které jsou semináře určeny. Šest z nich bude německých pro studenty ve sprachdiplomovém programu. Semináře projdou soutěží o zájem studentů. Studenti si elektronicky zapíší semináře podle vlastní volby, a to tak, že pro budoucí kvintu a sextu zvolí po 1 dvouhodinovém semináři, pro septimu 2 dvouhodinové semináře a pro oktávu 4 dvouhodinové semináře.

Volba semináře je závazná!

Změna je možná pouze z vážných důvodů v pololetí, a to na základě souhlasu ředitele. (viz školní řád AG).

Semináře s výjimečným režimem

Německé diplomní semináře, případně sbor

Volba německého diplomního semináře není prvořadě povinná, žáci, kteří si zvolí jiný z nabídky povinně volitelných seminářů a připravují se ve sprachdiplomovém programu, německý seminář dostanou nádavkem jako nepovinný. Kdo si ho přihlásí, už má jednu seminářovou možnost vyčerpánu (tudíž v sextě již žádný další, v septimě jen jeden další, apod.) V praxi to bude vypadat tak, že kdo z diplomních němčinářů si německý seminář nepřihlásí, dostane ho automaticky navrch. Podobně je to se sborem, tj. kdo si ho přihlásí jako seminář, má jednu seminářovou volbu vyčerpánu, kdo ne, může do něj docházet jako do nepovinného předmětu.

Průběh přihlašování do seminářů

První kolo

Na školních webových stránkách a na nástěnkách na chodbě jsou zveřejněny nabízené semináře. V prvním kole si každý student přihlásí patřičný počet seminářů podle ročníku. První kolo přihlašování začíná v pátek 17. 4. v 8. 00 hodinkončí ve čtvrtek 23. 4. 2015 ve 12 hodin. Studenti se přihlašují elektronicky přes odkaz na školních webových stránkách.

Druhé kolo

Po prvním kole proběhne kontrola správnosti a úplnosti přihlášení a semináře se setřídí podle zájmu. Příliš velké semináře budou rozděleny do více skupin tak, aby skupiny pokud možno nebyly větší než 20 účastníků. Po prvním kole zůstane přibližně 30 seminářových skupin s největším počtem zájemců, případně více, pokud bude na posledním místě několik seminářů se stejným počtem zájemců. Ve druhém kole se studenti, jejichž seminář nebyl díky nedostatečnému obsazení otevřen, přihlásí do některého z dále postupujících seminářů. POZOR! Ve druhém kole není možné měnit úspěšnou volbu!

Podle zájmu a přihlášení žáků do volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 budou semináře sloučeny do 7 skupin – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Žáci budoucích septim a oktáv se proto přihlašují tak, aby z každé skupiny seminářů měli zapsán maximálně jeden seminář z každé skupiny.

Třetí kolo

Opět proběhne kontrola správnosti a úplnosti přihlášení a semináře se setřídí podle zájmu. Příliš velké semináře se rozdělí na skupiny tak, aby pokud možno nebyly větší než 20 účastníků. Semináře, o něž bude příliš malý zájem, se zruší. Do třetího kola, v němž se opět přihlašují pouze „postižení“, postupuje přibližně 25 nejžádanějších seminářových skupin.

Podle zájmu a přihlášení žáků do volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 budou semináře sloučeny do 7 skupin – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Žáci budoucích septim a oktáv se proto přihlašují tak, aby z každé skupiny seminářů měli zapsán maximálně jeden seminář z každé skupiny.

Protože zapisování do seminářů je velmi složité a těžko někdo může dopředu promyslet všechny eventuality, ke kterým může dojít, vyhrazuje si ředitel právo výše uvedenou proceduru pozměnit, pokud k tomu shledá důvod.

Zásah do vyhlášených pravidel i důvod, který ho k tomu vedl, v takovém případě ředitel veřejně oznámí na nástěnce.

Nepovinné semináře

Přihlásit se do seminářů nepovinně bude možné až po zveřejnění rozvrhu v září, po dohodě s patřičným vyučujícím. Semináře se kvůli nepovinně přihlášeným studentům nemohou dělit.

Jak se přihlásit

Pro koho je aplikace určena

Do aplikace pro výběr seminářů se může přihlásit každý současný kvartán, kvintán, sextán a septimán.

Volba jména a hesla

K přihlášení slouží stejná dvojice jména a hesla, jaká se používá pro přihlašování k ostatním informačním službám školy (přihlášení do počítače, k mailu, moodle,…). Pokud budete mít s přihlašováním problémy, vyhledejte pomoc v kabinetu 513. Volba seminářů, provedená elektronicky vaším jménem a heslem, je závazná. Ujistěte se proto, že své heslo znáte jen vy sami, v případě prozrazení rovněž přijďte do kabinetu 513 heslo změnit.

SSL certifikát

K aplikaci je možné přistupovat jak zvenčí, tak zevnitř školy. K obsluze aplikace se z důvodů vyšší bezpečnosti používá šifrovaný protokol https. Před prvním použitím služby je vhodné stáhnout a nainstalovat (spustit) šifrovací certifikát ssl certifikační autority Arcibiskupského gymnázia. Nastavení vašeho počítače se tím nijak neovlivní. Pokud už jste někdy dříve certifikát instalovali, například kvůli zabezpečenému přístupu na školní e­‑mail, nebo kvůli prohlížení průběžných známek, není nutné jej instalovat znovu. Bez certifikátu je přihlášení rovněž možné, ale webový prohlížeč vás bude varovat před neznámou certifikační autoritou a nedoporučovat pokračování.

Popis aplikace

Po vyplnění přihlašovacího formuláře získáte okno se seznamem seminářů přístupných pro Váš ročník. Každá řádka představuje jeden seminář a obsahuje název semináře, vyučujícího, pro které ročníky je seminář určen a zaškrtávací políčko na přihlášení. Po kliknutí na název semináře uvidíte podrobnější anotaci obsahu semináře. Pro ještě podrobnější informace doporučujeme zeptat se přímo vyučujících.

Zvolte si zaškrtnutím libovolné semináře a potvrďte volbu tlačítkem pod tabulkou. V případě překročení maximálního počtu povolených hodin se zobrazí varovné hlášení a volba se neuloží, stejně tak v případě volby více seminářů ze stejné skupiny.

Až do uzávěrky prvního kola můžete svou volbu opakovaně měnit. Při přechodu do druhého kola budou úspěšné volby zafixovány a nebude možné je dále upravovat. Příležitost už budou mít jen ti, kteří budou měnit neúspěšnou volbu.

Přihlašovací formulář naleznete ZDE.

15. dubna 2015

Galerie: