O Ondřejovské čtyřiadvacítce

Je 0.00 a na Hlavním nádraží je houf studentů Arcibiskupského Gymnázia, nejlépe jsou zastoupeny primy a sekundy. Za půl hodiny skupina vyráží z Říčan údolím Rokytky.

Ztichlým nočním lesem jsme došli k památné hrušni na vrcholu Klokočná (499m/m). Kýžený jeden metr zbývající do 500 jsme získali vylezením na nějaký z okolních stromů. Ke spánku jsme se uložili k ránu v lese nad Mnichovicemi.

Okolo deváté se připojili deňáci a s nimi jsme došli k Žižkovu Dubu, nedaleko jsme si zahráli hříčku Dej sem ten ananas! (= KiloŽrouti). Cestou Z vrchu Pecný (545m/m) do Kostelních Střimelic jsme obdivovali jeden nebývale velký čarověník, nedaleko něhož jsme poobědvali. Zaujal nás též Jedlý kaštan (Kaštanovník setý), který rostl na kraji lesa.

Následovala prohlídka muzea Ondřejovského astronomického ústavu AV ČR, jejímž vrcholem byl dalekohled se zrcadlem o průměru dva metry, který byl svého času desátý největší na světě. Hlavní část ústavu se nachází v arboretu.

Cestou jsme se ještě ohřáli u ohně. Kousek před cílem (žst Senohraby) jsme podešli most postavený v roce 1942, který je dodnes součástí dálnice D1.

Bylo to namáhavé, ale zajímavé, a událo se toho tam samozřejmě víc.

Příště se snad připojíš i Ty – chystá se Blaník 28. října.

Tomáš Kovanda

Galerie: