O Bílé hoře 8. listopadu 2015

Řádové sestry z Bílé Hory uspořádaly v den 395. výročí bělohorské bitvy ekumenickou vzpomínkovou bohoslužbu vedenou kardinálem Miloslavem Vlkem. Setkání se zúčastnila také skupinka z AG, která připutovala až z Kunratic s p. Benediktem Hudemou.

Úvodní zamyšlení u sokolské mohyly rámovaly podvečerní červánky a meditační zpěvy z Taizé. Poté účastníci přešli do kostela P. Marie, kde proběhla hlavní část programu se znamenitým kázáním Joela Rumla. V nádvoří poutního areálu kolem kostela se nachází symbolický společný hrob padlých a kolem tohoto pietního místa se nakonec všichni shromáždili k přímluvným modlitbám a závěrečné písni. Hořící svíčky v rukou účastníků umocnily silný dojem z celého tohoto setkání, které se od začátku až do konce neslo v přátelském duchu společné víry všech křesťanů.

Z. Lauschmann

Galerie: