Zápis z jednání Žákovské rady 7. 11. 2014

Téma: 

1) Na začátku rady jsme se seznámili s programem a rozeslali účastnickou listinu.

Poté následoval výstup Jana Vlasáka a Kláry Polišenské, kteří mají na starosti letošní Jarmark a oznámili nám své záměry a výsledky, o kterých jsme se dále dohadovali a o některých věcech pak hlasovali. Nakonec jsme dospěli k těmto závěrům:

  • Chtěli bychom, aby se Jarmark konal v úterý 16. 12. (10. 12. je návštěvní den školy, 3. 12. je celý den pryč sbor a orchestr, 17. 12. je poslední školní den před Vánoci - budou se konat různé besídky a je pravděpodobné, že část studentů již tento den bude odjíždět z Prahy.) Pokud by nebylo možné toto datum, jako náhradní jsme určili čtvrtek 11. 12.

    Doplnění: Jarmark se opravdu bude konat 16. 12. a to od 16:00 do 18:00

  • Dále jsme hlasovali o tom, jestli chceme, aby šla část výtěžku znovu na Skutečné dárky Člověka v tísni nebo jestli zvolíme jinou dobročinnou organizaci (jako protinávrh jsme nakonec zvolili Charitu ČR) - Odhlasovali jsme si, že stejně jako v minulých ročnících půjde 50% výtěžku na Skutečné dárky Člověka v tísni. (zbylých 50% půjde do třídního fondu)

  • Akci bychom rádi uskutečnili v aule.

  • Čas akce se domluví s vedením školy

  • Zástupci ŽR se s vedením sejdou toto pondělí 10. 11. 2014

 

2) Vystoupila Julie Chlebovská s výsledky práce skupiny Vztahy mezi učiteli a studenty, kterou udělali mezi zasedáními.

1.problém

problém: komunikace, ponižování studentů (řvaní, nesnaha pochopit studenta) a porušování školního řádu

-řešení: vytvořit projekt - plakát, kde budou dvě kolonky; 1. znění některých částí školního řádu týkajících se komunikace (např.: profesor nestresuje studenta) a v druhé anonymní ukázky reality (příklady studentů, jak na ně kdo křičel a co jim řekl) a potom někde viditelně vyvěsit

-Postup: napíšeme, co chceme dělat, předáme to p. prof. Špačkovi na středeční schůzi, až budeme mít zpětnou vazbu, můžem začít s konkrétní realizací, teď - posílat na mail (juliechlebovska@seznam.cz) konkrétní zkušenosti

2.problém

-problém: výuka stereotypní, nezábavná, nemotivující až demotivační

-řešení: a) častější hospitace

-zajít za vedoucími jednotlivých předmětů a zjistit jaká je situace teď (jak dlouho to profesoři vědí, jak často můžou a nesmí být atd.)

-prosadit naše požadavky (nehlášené, častěji, u všech)

b) dále s nimi řešit systém výuky

- cílem by bylo, přesvědčit je, že by bylo dobré, aby se profesoři snažili dělat své hodiny zajímavě; jsou hodiny (profesoři), které jsou zábavné a motivujíci a jsou hodiny neuvěřitelně nudné a stresující

- studenti se učí šprtat, nikoliv chápat souvislosti a přemýšlet

- interaktivní hodiny nemusí být je na interaktivní tabuli, jde to i jinak

- zjistit, jestli je možné nějaké školení

- sestavit tým lidí z žákovské rady, kteří se o to zajímají a vybrat nejkritičtější předměty a sejít se s jejich zástupci a všechno s nimi probrat , p. Prof. Špaček se navrhl jako případný moderátor

- i když se nic nevyřeší, alespoň se otevře diskuse a někteří profesoři se nad tím zamyslí

Postup: zjistit si, kdo jsou konkrétní zástupci, sejít se s nimi, snažit se prosadit naše cíle

3. problém

- problém: spoluurčování žlutých dnů

- řešení: vždy konkrétní domluva s konkrétním učitelem, případná stížnost vedení, zjistit, jak je to podle školního řádu, případně se snažit to prosadit

4.problém

- problém: profilace studenta

  • řešení: příliš náročné, může se předat nižším ročníků, my jako prioritu vidíme hlavně problém č.2

3) Práce ve skupinách, domluva dalších postupů atd.

4) Výstupy zástupců jednotlivých skupin

Školní akce
Fórum: setkání vedení se studenty
seznámení se změnami na školách
otázky studentů - konec šíření fám
- přednesení návrhu akce vedení školy

Jarmark: viz výše + projednat to, že v některých třídách vyrábějí „zboží“ jen třeba dva studenti a výtěžek pak jde celé třídě. - Jak by se toto dalo vyřešit?

Vztahy mezi učiteli a studenty: viz výše, - skupina se do příštího zasedání sejde se zástupci předmětů

Změna stanov - znění stanov, jak bychom si je představovali najdete v přiloženém dokumentu
- předložíme vedení

Škola a její vybavení
-
členi skupiny si rozdělili jednotlivé problémy, o kterých zjistí co nejvíce informací (pozn.: vytvoření jakési „dvorní komise“, která se sejde s panem architektem Kalivodou)

- dále se zjistí podrobnější informace k: vybavení tělocvičny, vyvěšení hodin na každé chodbě, možnosti dvouvrstvého toaleťáku umístěného v každé kabince, skříním na věci do tříd a jak je to s třídami, ve kterých stále chybí projektory + zda by šlo dát do každé třídy i reproduktory (vzdělávací filmy nemají takový účinek, pokud u nich chybí zvukový doprovod)


5) Akademie - bude se konat až na konci června a to po uzavření klasifikace v době vyučování
- téma bude filmy s tím, že každá třída si zvolí jeden konkrétní a na ten pak bude tvořit scénky nebo jiná vystoupení (písně, tance atd.)

- pro nižší gymnázium bude vytvoření alespoň jednoho vystoupení povinné (možnost nacvičování na třídnických hodinách)
- Film, který si třída zvolí, je potřeba oznámit do konce prosince (i vyšší gymnázium)

Tereza Martinovská

Galerie: