Vyzvědači 2014

Sobota 13.12., neděle 14.12.

Milí studenti, vážení rodiče!
Hru  Vyzvědači  v uličkách Starého Města Pražského vymyslel Jaroslav Foglar před mnoha desetiletími pro svůj oddíl. A vymyslel to tak dobře, že až dosud každoročně koncem podzimu skauti a jiné skupiny tuto hru v různých obměnách na Starém Městě hrají. U nás na AG trvá tradice Vyzvědačů „teprve“ od r.1997, ale i to už je vlastně docela slušná řádka let.

Letos máme výjimečně tři primy, a tak je jasné, že 1 hrací den bude patřit jim, protože obsadí každá jedno vyzvědačské území. Pravidla se dozvědí v pátek a budou moci všechno si předem okouknout i přímo na Starém Městě (viz níže), samotná hra pak proběhne v neděli.

Předtím v sobotu se jako obvykle přidá tým ze Sokola (Zelené území – letos západní), zbylé dvě družiny vytvoří zejména starší hráči  z AG. Oba dny jsou otevřeny i přátelům hráčů.

1)  PŘIHLÁŠENÍ: zájemce odevzdá přihlášku+příspěvek a dostane plánek;
ČT 4/12 + PÁ 5/12  (s výhodami) a pak PO 8/12 + ÚT 9/12  vždy v 10.00 v kab.410;
do PÁ 5/12 :10 Kč + volba  území , od PO 8/12 : 20 Kč a území může být přiděleno

2)  REGISTRACE každý přihlášený potvrdí účast a dostane svůj vyzvědačský průkaz;  
registrace pro starší  na SO 13/12 tj.kromě prim : ST 10/12   10.00 ve 2.patře
registrace pro primy na NE 14/12 : ČT 11/12 - 9.00 v přízemí u uč. 010

3) PRAVIDLA : PÁ 12/12 od 14.15 v uč.311 – pro primy i jiné prvohráče a také pro jakékoli další zájemce : podrobnější popis pravidel (v teple AG) a návazně prohlídka území Vyzvědačů (odchod 15.00 z  AG, konec 16.00 Betlémské nám.)

Sraz všech hráčů - SO i NE : do 13.30 Betlémské náměstí,  ve 13.40 odpočítávání družin
Dále    :    foto, poslední pokyny, příprava v hlavních stanech, vlastní hra (3 hodiny)
Konec    :    kolem 18.15 Betlémské nám.
S sebou    :    VYBARVENÝ PLÁNEK, HODINKY, BATERKA, TEPLÉ BOTY A ODĚV (nepodceňte!), bloček+OBYČ.tužka, nepovinně převleky a maskování

Účastnický příspěvek (s přihláškou): 10 Kč resp. 20 Kč/os,  mecenáši mohou dát víc
PŘIHLÁŠKY + účast.příspěvek  do ÚT 10.12.  10,15 ;  
 přihlášky hostů telefonicky nebo mailem, účastnický příspěvek na srazu před hrou

Dotazy, připomínky: 776 153 793, 251 811 478 večer, 211.cz@centrum.cz

Na staré známé tváře i na nové ukázněné účastníky se těší
2.12. 2014                            RNDr. Zdeněk Lauschmann

-----------------------------
Přihláška na Vyzvědače 2014     
Den (So či Ne)         
Území (Z či M či Ž)
Třída:         
Jméno:             
U hráčů z prim až tercií podpis rodičů:

Galerie: