Úvodní zasedání Žákovské rady AG

Dne 24. září ve 14 hodin proběhlo úvodní zasedání Žákovské rady AG.

Nejprve se členové žákovské rady krátce seznámili.

Pak sesbírali nápady, čím se v letošním školním roce chtějí v žákovské radě zabývat. O nápadech se bude podrobněji jednat na příštích zasedáních a konkrétní záměry a úkoly budou pak zveřejněny v zápisech.

Dále si členové žákovské rady vyjasnili, co se čeká od zástupců jednotlivých tříd v žákovské radě:

  • Mluvit za třídu (nejen za sebe).
  • Říkat spolužákům, co se v radě děje (třídnické hodiny).
  • Poslouchat spolužáky a jejich podněty prezentovat na radě.

Na závěr se členové žákovské rady dohodli, že si do příště přečtou stanovy žákovské rady.

Přípravou příštího setkání, na kterém dojde především k volbě mluvčích a podpisu souhlasu členů se stanovami, byli členy žákovské rady pověřeni Tomáš Kaňka (3. A), Tereza Martinovská (6. A) a Sára Zubinová (6. B).

Příští zasedání žákovské rady proběhne ve čtvrtek 2. října od 12:10.

Zapsal: Ondřej Špaček

 

Příloha: 
Galerie: