Mimořádné zasedání Žákovské rady 7. 11. 2014

Z důvodu přesunutí data Jarmarku jsme se rozhodli přesunout i datum zasedání, protože chceme mít dostatek času na přípravu akce.

  • úvod - seznámení s programem, rozeslání souhlasu se stanovami těm, kteří ho stále nepodepsali

  • Jarmark - skupina B (školní akce) oznámí své výsledky - následná diskuse

  • skupiny A (škola a její vybavení) + D (výuka) oznámí výsledky

  • 15 min. práce ve skupinách

  • výstup zástupců skupin - k čemu dospěli a co udělají do příště, případně co mají všichni udělat do příště

  • několik slov k Akademii (jde o to, že každá třída si bude volit své vlastní podtéma a proto je třeba začít tak brzo)

Žákovská rada, Tereza Martinovská

Galerie: