Mezinárodní zkouška z francouzštiny DELF na našem gymnáziu

Téma: 

Přihlášku si můžete stáhnout níže. V přihlášce najdete ceny a jednotlivé dny, ve kterých se zkouška bude konat. Přihlášku je potřeba odevzdat do 5. listopadu 2014 do kabinetu 308.

Podrobnější informace najdete níže. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Jedná se o celosvětově uznávaný certifikát z francouzského jazyka. Zkouška je dvoukolová, písemná a ústní a prověřuje všechny typy dovedností uchazečů (porozumění, vyjadřovací schopnosti ústní i písemné, schopnost komunikovat v cizím jazyce). Zkouška má celkem šest úrovní, pro naše studenty jsou aktuální čtyři: A1 (sekunda, tercie), A2 (kvarta, kvinta), B1 (sexta, septima) a B2 (oktáva). Naším cílem je, aby student francouzštiny na našem gymnáziu mohl složit postupně všechny čtyři zkoušky a měl tak na konci studia certifikovanou úroveň B2, která jej opravňuje například k tomu, aby mohl studovat na jakékoli univerzitě frankofonního světa. Novinkou je, že od příštího školního roku by měl být certifikát B2 uznávaný i Ministerstvem školství jako alternativa profilové maturitní zkoušky z francouzštiny. 

Díky tomu, že naše škola získala statut Centre de passation, mohou studenti skládat jak písemnou, tak ústní zkoušku přímo u nás ve škole. Jeden ze zkoušejících bude pedagog AG, druhý z nich bude kolega či kolegyně z Francouzského institutu. Pro zájemce organizujeme také tzv. DELF blanc (nanečisto), aby si mohli náročnost a strukturu zkoušky vyzkoušet na vlastní kůži. V příloze Vám posílám přihlášku - na formuláři najdete také ceny a termíny zkoušek.

Filip Dobrovolný, Renata Šagátová

 

 

Galerie: