Radostné bilancování předmětové komise německého jazyka

Téma: 

V letošním školním roce se všem našim 27 oktavánům-diplomantům podařilo uspět u zkoušek na Německý jazykový diplom bez výjimky. Z toho 18 na nejvyšší úrovni. Je to krásný, snad i trochu překvapivý výsledek, a ačkoli naše gymnázium vždy patřilo k nejúspěšnějším v ČR, na takové vítězství jsme několik let čekali.

Jsme na naše studenty pyšní a srdečně jim blahopřejeme! Vždyť Německý jazykový diplom II. stupně (Sprachdiplom II der Kultusministerkonferenz) patří k nejnáročnějším zkouškám, které mohou studenti středních škol skládat, a Arcibiskupské gymnázium v Praze je jednou z 840 škol na celém světě (15 v ČR), které se tohoto programu účastní.

Němčina je letos na postupu i v rámci soutěží. Soňa Soukupová ze sexty B vyhrála špičkový čtyřtýdenní stipendijní pobyt - 2 týdny bude cestovat po SRN a 2 týdny stráví v hostitelské rodině, Martina Nikolla ze septimy B získala obdobný třítýdenní pobyt v hessenském Marburgu. Oběma přejeme krásné zážitky a pozitivní dojmy!

V příloze naleznete výsledkovou listinu dvou nejvyšších kategorií Olympiády v NJ. Krásné druhé místo našich septimánek - Martiny Nikolly a Kamily Ruth Švarcové - v celopražském kole je též významným úspěchem. Jejich spolužačka Kristýna Čechová vybojovala v městském kole v německém debatování krásné 4. místo.

---------
Výsledková listina krajského kola Praha KNJ

kategorií III.A a III.B konaného 12.3.2013 v Gymnáziu, Praha 6, Arabská 14

Organizátor: Ing. Jiřina Velenská, zást. ředitele Hobby-centra Praha 4

Tajemník poroty: PaedDr. Jiří Kokeš, učitel hostitelského gymnázia

Členky poroty: Susan Zerwinsky, referentka pro spolupráci ve vzdělání Goethe -Institut
Štěpánnka Laňová, referentka pro spolupráci ve vzdělání Goethe -Institut
Lisa Dobs, praktikantka Goethe-Institut

Kategorie: III.A

1. Viktor Veselý Gymnázium, Pha 6, Nad Alejí 1994
2. Martina Nikolla Arcibiskupské gymnázium, Pha 2 1995
3. Barbora Marešová Gymnázium Písnická, Pha 12 1994
4. Filip Prokop Gymnázium Voděradská, Pha 10 1994
5. Michaela Hajduková Gymnázium Špitálská, Pha 9 1996
6. Tomáš Zahradník Gymnázium Oty Pavla, Pha 5 1994
7. Zdeněk Kronberger Gymnázium Duhovka, Pha 4 1996

Kategorie: III.B

1. Miroslava Drozdová Gymnázium Omská, Pha 10 1995
2. Kamila Ruth Švarcová Arcibiskupské gymnázium, Pha 2 1995
3. Martin Jermář Křesťanské gymnázium, Pha 15 1997
4. Anna Fišerová Gymnázium Na Pražačce, Pha 3 1994
5. Ivan Michňa Gymnázium T. Manna, Pha 8 1995
6. Sabina Weiss Gymnázium T. Manna, Pha 8 1995
7. Rudolf Heidu Gymnázium J. Keplera, Pha 6 1994
8. Zuzana Kozáková Gymnázium Písnická, Pha 4 1994
9. Zuzana Nosková Gymnázium Na Zatlance, Pha 5 1996
10. Samuel Castillo Akademické gym. Štěpánská, Pha 1 1995