Agora

Agora je v původním významu shromáždění, tržiště, veřejné prostranství. Naším záměrem je vytvořit něco podobného na naší škole, alespoň na jeden den.

Ve středu 12.6. odpoledne se na ÁGéčku uskuteční dva bloky přednášek, kde budou paralelně probíhat dvě nebo tři přednášky. Snažíme se vybírat přednášející z různých oborů. Cílem akce je rozšířit studentům obzory, v rámci látky probírané ve škole i toho, o čem se ve škole normálně nemluví.

Mottem prvního ročníku je: Jsem rád, že jsem, a jsem rád, že jsem byl., otázkou, kterou chceme přednášejícím položit, je jak jejich obor může přispět k radosti ze života.

1.blok- 13:00-14:30

Vojtěch Eliáš, bývalý proděkan KTF, nyní prezident charity, který vyučoval i na AG. V současné době působí u sv. Mikuláše na Malé straně.

Trans-sexualita - to se Pán Bůh spletl?
Toto téma je často v médiích prezentováno jako senzace nebo se naopak staví na odiv a pořádají se různé provokativní pochody. Jak však můžeme nazírat na tento jev očima víry? A jak se s tomu staví Církev. Diskuse na tato i podobná a blízká témata.

Josef Rauvolf: český překladatel a publicista zabývající se převážně beatnickou generací a překládající díla spisovatelů jako Burroughs, Kerouac, ..

Beatnici stále aktuální
Život a tvorba autorů beat generation Allena Ginsberga, Jacka Kerouaka a Williama Burroughse - přestože se vznik hnutí, jehož byli nejvýznamnějšími představiteli, datuje do přelomu 40. a 50. let, jejich vliv přetrvává do dnešních dnů.

2.blok- 15:00- 16:30

Karol Sidon je od roku 1992 vrchním zemským rabínem; dnes je ovšem mimo to vysoce vážen pro své aktivity v dobách minulého režimu: v roce 1968 pracoval v Lidových novinách, pracoval jako dělník a prodavač tisku, a následně po připojení svého podpisu pod Chartu 77 jako topič.O rok později konvertoval k judaismu a v roce 1983 byl StB přinucen emigrovat do Německa. Přednášet bude nicméně především o vztahu současného judaismu s křesťanstvím a o motivacích k dialogu mezi náboženstvími.


Když se čas stane důležitým
aneb proč jsem ráda na Cestě domů

-Martina Špinková maluje, kreslí a píše. V minulých 12 letech založila a vedla Cestu domů, sdružení, které se snaží přispět k tomu, aby život na konci měl smysl a byl dobrý, ať už nás tento čas v životě potká kdykoli, mladé nebo staré. Bude (si) ráda povídat o naší lidské konečnosti, o tom, co se může stát s časem, když je obzor života na dohled, proč před tím zavíráme oči a že je lepší se nebát zbytečně.

http://www.cestadomu.cz
http://www.umirani.cz
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/martina-spinkova.php
 

Pozvánka:


Pro zvětšení klikněte.