Zpráva ze Studijně hudebního kurzu AG

Téma: 

Dne 23.3. - 25.3.2011 proběhl v důstojném prostředí sluncem zalitého premonstrátského kláštera Želiv Studijně hudební kurz, kterého se zúčastnilo 5 lektorů a 60 vybraných studentů z celého Arcibiskupského gymnázia.

Cílem pořádání kurzu bylo v tomto termínu nastudovat sborový a orchestrální part díla od W.A. Mozarta Te Deum laudamus. S jeho slavnostní premiérou se počítalo v červnu při předávání maturitních vysvědčení u Svaté Ludmily. Již po prvním půl dni zkoušení došlo k příjemnému překvapení. Sešlo se zde mnoho hudebně nadaných a talentovaných studentů a proto šla práce, jak se říká od ruky. Poslední den kurzu již sbor i orchestr plně ovládal svoje party a tak jsme ještě před odjezdem stihli natočit pracovní nahrávku. Po tolika hodinách nácviku to byl opravdu úctyhodný výkon. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli slavnostní premiéru díla uvést již na Velikonočním koncertu, který se koná 27.4. v 19,30 u Svaté Ludmily.

Chci tímto poděkovat všem studentům i lektorům za to, že celý kurz proběhl v plném nasazení, soustředění a příjemné atmosféře. Poděkování patří i vedení školy za vytvoření prostoru pro pořádání kurzu i za nezbytnou finanční podporu.

Petr Klíma