PAMĚŤ A LIDSKÝ MOZEK - seminář ZSV

Téma: 

PAMĚŤ A LIDSKÝ MOZEK - zápis z přednášky a besedy - seminář ZSV
Host - vážený Pan, opravdu s velkým P, Prof. MUDr. Rastislav DRUGA, DrSc.

Opravdu nesmírně zajímavé, obohacující, krásně myšlenkově uspořádané, ovšem i odborné. Skvělé. Dozvěděli jsme se mnoho a mnoho informací, včetně toho, čeho se v budoucnu v souvislosti s pamětí vyvarovat, a dokonce jsme mohli porozumět lecčemu z naší minulosti. Téma bylo natolik univerzální, že se hodilo v podstatě pro studenta jakéhokoliv zaměření, studijního zájmu; jen bylo dobré už trochu znát něco z biologie. Foto přikládáme.

Tak jsme přivítali u nás v maturitním semináři ze základů společenských věd vzácného hosta. Byl jím pan Prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc. Přednáška s besedou byla pro náš seminář smluvena pí. prof. Mgr. et Mgr. Věrou Pabištovou na středu 15. 12. 2010. Toho dne se nás sešlo okolo patnácti studentů, někteří i ze semináře SEH (Ecce Homo), přišli i tři vyučující. Všichni jsme byli spokojeni.

Nejprve nám byl pan profesor Druga představen, dozvěděli jsme se, že je specializací neurolog, přednáší na lékařských fakultách UK i že se celý svůj profesní život zabýval studiem a zkoumáním lidského mozku, také že se účastní řady mezinárodních kongresů (právě se vrátil z USA) a další zajímavé informace. Pro samotnou přednášku o paměti si náš host dokonce připravil počítačovou prezentaci, takže pokud jsme si chtěli udělat výpisky a nestíhali jsme mluvené slovo, prezentace se nám velmi hodila.

Pan profesor mluvil velmi obsáhle o nejrůznějších kapitolách týkajících se paměti, co všechno ji ovlivňuje a co všechno ovlivňuje ona sama, co se našeho těla týče. Bylo to opravdu moc zajímavé. Mne například velmi zaujalo, že paměť hodně souvisí s emocemi, což možná ne každý věděl. A pokud bychom nějakou nehodou přišli o amygdaly, takové laloky v okolí spánků, nebudeme rozeznávat nebezpečné situace. Například budeme přecházet na víceproudové frekventované silnici, kde můžeme snadno přijít o život, ale my si to nebudeme moci uvědomit, protože nám bude chybět amygdala, která má vliv na ukládání emocí v mozkové kůře, v bazálních gangliích, v hippokampu a dalších oblastech.

Po nahlédnutí do typů paměti nám bylo osvětleno, že pro studium medicíny a podobně obtížných oborů je dobré mít raději paměť vizuální a pohybovou než fotogenickou, jak si většina dnešních studentů myslí.

Po samotné přednášce byl prostor pro dotazy, kterého využila i pí. prof. Pabištová. Ostatně je to vlastně pochopitelné, když nás vyučuje. Jak to jen udělat, aby si ti studenti něco zapamatovali, že.

Na závěr nám pan profesor popřál úspěšné zakončení gymnázia a energii, štěstí a píli při přípravách na přijímací řízení na vysoké školy a pak i při samotných testech. Byl by rád, kdyby se s někým z letošních maturantů setkal v příštím školním roce např. coby profesor - student na 1. LF UK.

Panu profesorovi MUDr. Rastislavu Drugovi, DrSc. patří velký dík, že si našel čas navštívit naše gymnázium a připravil si pro nás tak zajímavou přednášku, a dále děkujeme pí. prof. Mgr. et Mgr. Věře Pabištové, že s panem profesorem tuto přednášku smluvila.

Za členy semináře Anna Stehlíková, VIII. B