Nabídka školního klubu v druhém pololetí

Školní klub AG nově nabízí další kroužky i nepravidelné aktivity:

Nové pravidelné kroužky:

  • Základy teologie - František Míček
  • Dramatická výchova - Mgr.Jana Radojčičová, herečka, absolventka DAMU
  • Chvalme Pána písněmi - Hra na zobcovou flétnu - Zdeněk Vavřín
  • Kytarový kroužek - Konstantin Moravenov


Nepravidelné aktivity

  • nabídka kulturního kroužku - Lukáš Drbout
  • nabídka turistického kroužku - Zdeněk Lauschmann
  • přednáška Jak se v kostele nenudit - František Míček


Nabízíme možnost se zapsat do již běžících kroužků a to vždy po domluvě s příslušným vyučujícím, odevzdáním přihlášky vedoucí klubu A. Krausové a zaplacením poplatku.

Klub nabízí tyto kroužky:
Astronomický, Základy ruského jazyka, Orchestr AG, Přípravný pěvecký sbor, Hra na varhany, Výtvarný kurz, Keramický kroužek, Pohybem ke zdraví a vzájemné toleranci (florbal, stolní tenis), Míčové hry dívek se zaměřením na odbíjenou.

Dále můžete využívat:
CD-DVD přehrávače v knihovně, nabídku společenských her, které můžete hrát v novém herním koutku v 5 patře.

V době od 21. ledna do poloviny února bude dočasně z důvodu rekostrukce uzavřena počítačová klubovna. V této době je možné využít počítače v knihovně.

Další informace naleznete na stránkách klubu http://klubag.arcig.cz/

Andrea Krausová