DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ - seminář ZSV

Téma: 

HOSTÉ V SEMINÁŘI ZSV - téma: DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ
zpráva z besedy a diskuse s Mgr. Petrou Bartovskou a slečnou Terezou

Ve čtvrtek 13. ledna 2011 probíhal maturitní seminář ze základů společenských věd trochu netradičně. Navštívila nás totiž, na pozvání pí. prof. V. Pabištové, psycholožka paní Mgr. Petra Bartovská se slečnou Terezou, která ještě před nedávnem trpěla bipolární afektivní poruchou osobnosti. Foto přikládáme.

Paní Mgr. Bartovská pracuje v Občanském sdružení Baobab, které si dalo za cíl pomáhat lidem s duševním onemocněním a poskytnout jim potřebnou podporu také v návratu do normálního života. Po krátkém osvětlení projevů některých nemocí předala slovo slečně Tereze, klientce Baobabu.

Tereze začaly problémy po ukončení vysoké školy. Změna životního stylu i nové životní role jí způsobily depresi, která rychle přerostla až v bipolární afektivní poruchu osobnosti. Slečna Tereza postupně ztrácela schopnost komunikace a nedokázala splnit ani ty nejjednodušší pracovní úkoly, jako např. nalepit známku na dopis. Začaly se u ní prohlubovat rozdíly mezi krátkými manickými stavy, kdy byla plná energie, a depresí, která jí nakonec nedovolovala ani vstát z postele. Nebyla schopná se o sebe postarat, přišla o kamarády i přátele. Byla odkázána hlavně na pomoc rodiny, která se o ni po celou dobu nemoci starala. Právě hlavně díky pomoci rodičů a docházení do stacionáře se úspěšně vyléčila a dokázala se také vrátit do běžného života. Její příklad tím pádem ukazuje, že duševně nemocní lidé nemusí být natrvalo vyčleněni ze společnosti.

Cílem návštěvy bylo především vysvětlit symptomy nemoci a zdůraznit nutnost rychlé léčby i psychohygieny, která může pomoci duševnímu onemocnění předejít. Paní Mgr. Bartovské i slečně Tereze jsme samozřejmě mohli položit množství otázek, na něž nám velmi ochotně odpověděly a rozšířily naše obzory v oblasti psychologie.

Za maturitní seminář ZSV děkuji také paní profesorce Pabištové, která návštěvu zorganizovala a pomohla nám lépe pochopit téma psychických onemocnění. Obohacením pro nás bylo setkání s konkrétním člověkem, který duševně onemocněl, byl ochoten před nás předstoupit a autenticky hovořit o svých stavech, sdělovat nám své pocity. Bylo to něco jiného než jen teorie.


Za členy semináře Marek Novák, VIII. A