Zpráva ze školní akademie 2006

Téma: 

Přinášíme dvě zhodnocení Akademie z pera paní profesorky Kulhavé a Špačkové a hromadu fotek.

Zpráva ze Závěrečné Akademie a otevření se budoucnosti

Píši zprávu o Závěrečné Akademii poněkud šířeji, protože myslím, že je dobré udělat v tento čas určité ohlédnutí.
Za Závěrečnou Akademii chci poděkovat všem podrobněji, než při loučení:

  • jednotlivým hudebníkům, protože přijít na hodnotný koncert velmi schopných muzikantů, kteří si navíc umí vybrat zajímavé skladby (tj. i do Talentu AG) je (nejen) pro mě velkým obohacením. Nejde totiž o hudlání žáků školy pro ucho jen svých rodičů, ale skutečně o hudbu.
  • Přestávky se dají trávit různě. Jsem ráda, že jsou studenti, kteří si najdou čas a chuť na občasné společné zkoušení písniček. Zároveň mě velmi těší jejich čím dál větší přirozenost projevu.
  • Překvapení studentů, veselé, originální- to je vždy bonbónek. Tentokráte jím byly čtyři Honzové ze sext s rytmem STOMP.
  • Člověk s našimi příjmy nemá moc šanci zúčastnit se nějaké aukce, kde se žhavě přihazuje, tasí se se svými nabídkami nečekaní hráči. Na AG jsme to už po druhé mohli zažít pod citlivým vedením Andrey Angelové a energickým kladívkem Antonína Žváčka při dražbě výtvarných děl a ještě si navíc odnést krásný obraz od studentů.
  • Je dobré, že dorůstají další moderátoři školních kulturních akcí, zase se svým specifickým přístupem. Tentokráte jimi byly Ester Fischerová a Jaroslav Pfeifer.
  • Zdánlivě neviditelná, ale velká pomoc Květy Podškubkové (a Jany Bílkové) s přípravou byla zásadní.
  • Díky ale patří i Pavle Výborné a Jiřině Rákosníkové, které tradici Závěrečných koncertů na AG započaly, Evě Špačkové, která několikrát také s organizací významně pomáhala a také Marii Kroftové, která v nich potom pokračovala (letos kvůli své vlastní velké celkové vytíženosti byla aktivním divákem)
  • A díky ale patří Vám všem, kteří tvorbu studentů a učitelů podporujete svojí účastí. Děkuji tedy rodičům a učitelům, kteří mají zájem, co pro ně studenti připravili a stojí jim za to se opravdu přijít podívat. Neméně důležité je pro studenty cítit sounáležitost se svými kamarády- spolužáky nejen ve společných modlitbách, ale i ve společné tvorbě a sdílení krásna ve věcech zasahujících srdce, ducha, ale i smíchové břišní svaly, živý kořínek. Třeba se - a já doufám- ještě s dalšími(v tvorbě i účasti) potkáme zase příští školní rok při společných kulturních setkáních.: Adventní setkání; Velikonoční koncert; Závěrečná Akademie.


Krásné oddychové i inspirující léto studentům, rodičům a učitelům přeje Alena KulhaváŠkolní akademie 2006

Hudba je pro mě stejně jako Sprachdiplom neodmyslitelným prvkem Arcibiskupského gymnázia. Mám ji moc ráda, a tak se školního hudebního dění účastním. Celá léta jsem pomáhala s organizací, dnes jsem vděčným posluchačem, ale vždy mě povzbudí její krása a dovednost a nadšení našich interpretů. Letos jsem si znovu uvědomila, jakou pozitivní sílu hudební produkce mají. Jsou totiž stmelujícím prvkem i ve chvílích, kdy se zdá, že některé nosné trámy jsou spíše rozklížené. Bylo úžasné, jak si studenti vzájemně fandili, jak se podporovali a přáli si úspěch. Byla bych sice ráda slyšela i komorní orchestr AG, ale i tak tam byla skvělá atmosféra. Fakt, echt super!

Eva ŠpačkováFotografie: Ondřej Ernyei